26. niedziela zwykła 27.09.2020 roku

*** Przeżywamy 26. niedzielę zwykłą.

*** Dzisiaj w naszej parafii odbędzie się ostatnia tura tegorocznej uroczystości I Komunii św., w której weźmie udział szóstka naszych dzieciaków wraz z Rodzinami. Z racji uroczystości dzisiejszy porządek liturgii jest zmieniony – msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (28.09) — św. Wacława, męczennika

— wtorek (29.09) — św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

— środa (30.09) — św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

— czwartek (01.10) — św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

— piątek (02.10) — św. Aniołów Stróżów

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do udziału w nich – szczególnie dzieci i młodzież oraz wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Nabożeństwa od czwartku do soboty o godz. 16:30. Nabożeństwo w tym tygodniu będzie animować wspólnota Żywego Różańca.

*** W związku z powyższym rozpoczynamy także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Prace można składać do końca października w zakrystii.

*** W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Zmieniamy nieco formułę piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie się rozpoczynała o godz. 16:00, po czym msza św. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej możliwości.

*** Kandydatów do bierzmowania roku 2. zapraszam do zapoznania się z aktualnościami w zakładce na stronie parafialnej. Wspomniana zakładka znajduje się W TYM MIEJSCU SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Trwają zapisy kandydatów do bierzmowania rocznika 1. – zgłoszenia są przyjmowane do pierwszego spotkania w październiku.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonymi w gablocie – plakatami dotyczącymi:

— udziału w naukach przedmałżeńskich (Olszyna, 18-25.10.2020 r., godz. 19:30-21:00).

— Pielgrzymki Żywego Różańca oraz przeglądu zespołów folklorystycznych (Krzeszów, 03.10.2020 r.).

— Pielgrzymki Dzieci do Krzeszowa (10.10.2020 r.).

*** Na piątkowej sesji rada parafialna podjęła decyzję o wznowieniu za tydzień zbiórki ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego’2021.

*** Za tydzień, po sumie parafialnej, kolejne spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nowe cuda”] przeczytamy m.in.: o potrzebie powrotu do bezpośrednich relacji w Kościele; o sytuacji Kościoła na Białorusi; o sandomierskim seminarium duchownym. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce na Górzec; o przygotowaniach do odpustu w Olszanach; o ingresie bp. Marka Mendyka do katedry świdnickiej; o jubileuszu 45-lecia kapłaństwa ks. Mariana Balcewicza; o inauguracji X Tygodnia Wychowania w Legnicy; . Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, że powiększająca się grupa bezwyznaniowców na świecie stanowi idealne warunki dla Kościoła, by skupić się na ewangelizacji; o roli, jaką powinien odgrywać dojrzały mężczyzna w relacji z żoną i dziećmi; o miłości, poświęceniu oraz zgubnej gonitwie za pieniędzmi. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

INTENCJE MSZALNE  27.09-04.10.2020 roku

26. niedziela zwykła   27.09.2020 r.    I Komunia św.
8:30 PRO POPULO
11:00 W intencji dzieci I-komunijnych i ich Rodziców
 

Wtorek    29.09.2020 r.      św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   30.09.2020 r.      św. Hieronima

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   01.10.2020 r.    św. Teresy

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   02.10.2020 r.    św. Aniołów Stróżów

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota    03.10.2020 r.

15:00 Msza św. ślubna
17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

26. niedziela zwykła   27.09.2020 r.    I Komunia św.

8:30 …………………………………………………………………………………………..
10:00 + Stanisław Szymko  (1. rocznica śmierci)
11:30 + Teofil Elminowski  (14. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 18,25–28

To mówi Pan Bóg:

„Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.

A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4–5.6–7.8–9

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus Chrystus wzorem pokory

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

DŁUŻSZE Flp 2, 1-11
KRÓTSZE Flp 2,1–5

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

Koniec krótszej perykopy.

On, istniejąc w postaci Bożej
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 27

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 21,28–32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.

Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: