25. niedziela zwykła 20.09.2020 roku

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.09) — św. Mateusza Apostoła (święto)

— środa (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Za tydzień odbędzie się ostatnia tura tegorocznej I Komunii św. Z tej racji msze św. w tym dniu (27.09) o godz. 8:30 i 11:00. Spotkania odbędą się w środę (23.09) o godz. 15:30 i w sobotę o godz. 10:00 (I spowiedź św. + dekoracja kościoła).

*** W czwartek zapraszam na spotkanie kandydatów rocznika 2. wraz z Rodzicami. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek (25.09) przypada rocznica poświęcenia kościoła parafialnego przez ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego (25.09.1988 r.). Serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. w intencji całej wspólnoty parafialnej o godz. 17:00.

*** Także w piątek zapraszam na godz. 18:00 radnych Rady Parafialnej. Sesja odbędzie się w altanie lub w świetlicy.

*** Najbliższa próba scholi w sobotę o godz. 11:30.

*** Trwają zapisy kandydatów do bierzmowania rocznika 1. – zgłoszenia są przyjmowane do pierwszego spotkania w październiku.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonymi w gablocie – plakatami dotyczącymi:

— rozpoczęcia przygotowania dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania (Olszyna, 24.09.2020 r., godz. 19:30)

— udziału w naukach przedmałżeńskich (Olszyna, 18-25.10.2020 r., godz. 19:30-21:00).

— Pielgrzymki Żywego Różańca oraz przeglądu zespołów folklorystycznych (Krzeszów, 03.10.2020 r.).

— Pielgrzymki Dzieci do Krzeszowa (10.10.2020 r.).

*** Za tydzień, po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kościół ubogim”] przeczytamy m.in.: o działaniach Jana Pawła II związanych z prawami człowieka; o „demonach hejtu”; o narastającej skali prześladowań chrześcijan; o 900. rocznicy powstania kolegiaty w Głogowie; o istocie profesji dziennikarskiej; o potrzebie wzmożenia polityki informacyjnej Kościoła. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce niepełnosprawnych i wolontariuszy do Krzeszowa; o nominacji ks. dr. Jarosława Kowalczyka na moderatora Kurii Legnickiej; o ujęciu sprawców dewastacji w Krzeszowie; o obchodach 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Legnicy i w Lubinie; o uhonorowaniu medalem osób zasłużonych dla Solidarności ks. prał. Józefa Gołębiowskiego; o nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów WSD; o instalacji proboszczowskiej u franciszkanów w Legnicy. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o mediach społecznościowych, które są jak fala powodziowa, niosąc ze sobą wszystko – skarby i śmieci; o siostrze zakonnej, która przez 14 lat pracowała w slumsach; o tzw. śmierci klinicznej (z autorem książki „Życie po śmierci”).

INTENCJE MSZALNE  20-27.09.2020 roku

25. niedziela zwykła   20.09.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 + Jerzy Skowron (7. miesiąc od śmierci); ++ Ewa i Stanisław Karlińscy
11:30 + Danuta Głowacka (16. rocznica śmierci)
 

Wtorek    22.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   23.09.2020 r.      św. Pio z Pietrelciny

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   24.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   25.09.2020 r.    32. rocznica poświęcenia kościoła (25.09.1988 r.)

17:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej.
 

Sobota    26.09.2020 r.

17:00 + o. Andrzej Smołka ss.cc – 1. rocznica śmierci.
 

26. niedziela zwykła   27.09.2020 r.    I Komunia św.

8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 W intencji dzieci I-komunijnych i ich Rodziców

PIERWSZE CZYTANIE

Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 55,6–9

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,2–3.8–9.17–18

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,
co stworzył.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Moim życiem jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 1,20c–24.27a

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 16,14b

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 20,1–16a

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy  znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: