24. niedziela zwykła 13.09.2020 roku

*** Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Po sumie parafialnej odbędzie się pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w roku 2021.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (14.09) — Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

— wtorek (15.09) — NMP Bolesnej

— środa (16.09) — św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

— piątek (18.09) — św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto)

— niedziela (20.09) — rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Nadal zapraszam parafian do włączenia się w działalność parafialnych grup i ruchów duszpasterskich (m.in. schola parafialna).

*** W tym tygodniu rozpoczynamy spotkania ostatniej grupy dzieci przygotowujących się do tegorocznej I Komunii św. Rodziców zapraszam w środę (16.09) o godz. 16:00. Próba dzieci (+ próbna spowiedź św.) w czwartek (17.09) o godz. 15:30.

*** Trwają zapisy kandydatów do bierzmowania rocznika 1. – zgłoszenia są przyjmowane do pierwszego spotkania w październiku.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonymi w gablocie – plakatami dotyczącymi:

— rozpoczęcia przygotowania dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania (Olszyna, 24.09.2020 r., godz. 19:30)

— udziału w naukach przedmałżeńskich (Olszyna, 18-25.10.2020 r., godz. 19:30-21:00).

Pielgrzymki Żywego Różańca oraz przeglądu zespołów folklorystycznych (Krzeszów, 03.10.2020 r.).

Pielgrzymki Dzieci do Krzeszowa (10.10.2020 r.).

*** W minionym tygodniu zostały wykonane prace modernizacyjne części placu kościelnego. Dziękuję Państwu Pałka za nieodpłatne przekazanie kostki oraz panu Eugeniuszowi Majcher (który przy pomocy pani Jadwigi wykorzystał ją podczas wykonanych prac). Fragment placu od strony krzyża misyjnego dziś i jutro jest nieprzejezdny.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Paweł Andrzej Woźniak. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Szacunek, ale nie akceptacja. Kościół wobec LGBT”] przeczytamy m.in.: o odejściu do Pana ks. kard. Mariana Jaworskiego; o posłudze śp. ks. Gabriele Amortha, jednego z najbardziej znanych egzorcystów świata; o potrzebie obrony katechezy. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o Mszy św. Krzyżma, odprawionej 31.08; o diecezjalnym etapie XX motocyklowego Rajdu Katyńskiego; o XXII Festiwalu Silesia Sonans w Jeleniej Górze; o odpuście w legnickiej parafii Ojców Franciszkanów. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, że przebaczenie winowajcy to nie tylko akt łaski wobec niego, ale przede wszystkim źródło szczęścia dla przebaczającego. Pielęgnowanie w sobie poczucia skrzywdzenia jest bowiem aplikowaniem sobie codziennej dawki trucizny; co zrobiliśmy z duchową spuścizną Hildegardy z Bingen? Czy wzięliśmy jedynie to, co przydatne i tymczasowe, zapominając o jej opowieści na temat spotkania miłości nie z tej ziemi?; o roli i osobowości rzecznika oraz znaczeniu tradycji mówi o. Leszek Gęsiak, nowy rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

INTENCJE MSZALNE  13-20.09.2020 roku

24. niedziela zwykła   13.09.2020 r.   
8:30 PRO POPULO – w intencji Parafian
10:00 …………………………………………………………………………………………..
11:30 …………………………………………………………………………………………..
 

Wtorek    15.09.2020 r.      NMP Bolesnej

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   16.09.2020 r.      św. Korneliusza i Cypriana

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   17.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   18.09.2020 r.    św. Stanisława Kostki

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota    19.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

25. niedziela zwykła   20.09.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ Janina i Kazimierz Kirkiewicz
10:00 + Jerzy Skowron (7. miesiąc od śmierci); ++ Ewa i Stanisław Karlińscy
11:30 + Danuta Głowacka (16. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Odpuść winę bliźniemu

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 2,30–28,7

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik.

Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań.

Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyższego i daruj obrazę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 103,1–2.3–4.9–10.11–12

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

DRUGIE CZYTANIE

W życiu i w śmierci należymy do Pana

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 14,7–9

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 18,21–35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadłprzed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdyz was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: