23. niedziela zwykła 06.09.2020 roku

*** Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj wracamy do stałego porządku niedzielnej liturgii – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Podczas mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się obrzęd pobłogosławienia plecaków i przyborów szkolnych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (08.09) — Narodzenie NMP (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W minioną sobotę odbyło się spotkanie rodziców naszych scholistek oraz pierwsza próba scholi. Cieszę się z reaktywowania działalności grupy i życzę wielu sukcesów na tej drodze.

*** Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem kolejnego roku współpracy, zapraszam parafian do włączenia się w działalność parafialnych grup i ruchów duszpasterskich.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Trwają zapisy kandydatów do bierzmowania rocznika 1. – zgłoszenia są przyjmowane do pierwszego spotkania w październiku.

*** Za tydzień, po sumie parafialnej, odbędzie się pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w roku 2021.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem oraz materiałami dotyczącymi oszustw osób starszych, dostarczonych nam przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „W Polsce znalazłem wielką wiarę”] przeczytamy m.in.: o potrzebie zmian w funkcjonowaniu parafii; o przygotowaniach do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego; o katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu; o aktualnym stanie polskiego rolnictwa;. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o złotym jubileuszu parafii Wniebowzięcia NMP w Wojanowie; o ingresie bp. Marka Mendyka; o uroczystościach na legnickim Zakaczawiu; o uroczystościach strażackich w Lubomierzu; wspomnienie o śp. ks. kan. Stanisławie Pagieła (w 10. rocznicę śmierci). Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o szkolnych lekcjach religii, które nie miały zastąpić katechezy parafialnej, ale miały być jej dopełnieniem; o powrocie uczniów do szkół, przypominającym chodzenie po wysoko zawieszonej linie.

INTENCJE MSZALNE   06-13.09.2020 roku

22. niedziela zwykła   30.08.2020 r.   
8:30 PRO POPULO – w intencji Parafian
10:00 W intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz dzieci i młodzieży – o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Marii Kułakowskiej (imieninowo-urodzinowa)
 

Poniedziałek    07.09.2020 r.

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Środa   09.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   10.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   11.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota    12.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

24. niedziela zwykła   13.09.2020 r.   

8:30 …………………………………………………………………………………………..
10:00 …………………………………………………………………………………………..
11:30 …………………………………………………………………………………………..

PIERWSZE CZYTANIE

Obowiązek upominania

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 33,7–9

To mówi Pan:

„Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża do­mu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: »Występny musi umrzeć«, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale od­powiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go
padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 13,8–10

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przy­kazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 5,19

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Upomnienie braterskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 18,15–20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz­wiązane w niebie.

Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: