22. niedziela zwykła 30.08.2020 roku

*** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. zapraszam radnych parafialnych na krótkie spotkanie w zakrystii.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (03.09) — św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— sobota (05.09) — św. Matki Teresy z Kalkuty

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** We wtorek rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2020/2021. Nauczycielom, wychowawcom i katechetom oraz dzieciom i młodzieży życzę na czas nowego roku pracy obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego oraz dużo zdrowia. Za tydzień, podczas każdej mszy św. okazja do poświęcenia plecaków i przyborów szkolnych.

*** W związku z rozpoczęciem roku szkolnego inaugurujemy także rok współpracy w obsłudze niedzielnej liturgii słowa. Osoby, które podjęły współpracę rok temu proszę o kontakt ze mną w zakrystii.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca.

— W czwartek (03.09) po mszy św. spotkanie z Rodzicami i kandydatami do bierzmowania rocznika 2.

— Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.

— W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** W sobotę (05.09) serdecznie zapraszam na godz. 11:00 Rodziców naszych scholistek – ustalimy zasady spotkań i ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa. O godz. 11:30 pierwsza próba scholi.

*** Za tydzień wracamy do stałego porządku liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Po każdej mszy św. odbędzie się pierwsza zbiórka ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego’2021.

*** Rozpoczynamy zapisy kandydatów do bierzmowania rocznika 1. – trwać będą do pierwszego spotkania w październiku.

*** Caritas Diecezji Legnickiej informuje o odwołaniu jako wydarzenie o charakterze masowym – ze względu na trwającą epidemię i w oparciu o rekomendację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamiennej Górze – planowanej na 05.09 XXI Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa. Zmianie ulega forma i przebieg pielgrzymki, której program został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem oraz materiałami dotyczącymi oszustw osób starszych, dostarczonych nam przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Marianna Milewska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Ojcowie NSZZ „Solidarność”] przeczytamy m.in.: o tzw. „Szkole Aleksandryjskiej”; o problemach ze stworzeniem i dystrybucją szczepionki przeciwko koronawirusowi; o sztuce głoszenia dobrych kazań; o sytuacji na Białorusi oraz rezygnacji ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uczestnictwie bp Wolfganga Ipolta w krzeszowskim odpuście; o uroczystości odpustowej w Lubinie; o Wielkim Odpuście Krzszowskim; o obchodach uroczystości Zaśnięcia Matki Bożej w Bolesławcu; o kolonii letniej „Święty wypoczynek” w Międzywodziu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o potrzebie humanizowania medycyny, która zbyt często ogranicza się do karty choroby, recepty i zestawu zaleceń; o potrzebie wymiany poglądów, ścierania się idei i szukania prawdy na uniwersytetach oraz komentarze dziennikarzy „Gościa” i Radia eM do wybranych myśli św. Augustyna.

INTENCJE MSZALNE   30.08-06.09.2020 roku

22. niedziela zwykła   30.08.2020 r.   
8:30 PRO POPULO – w intencji Parafian
11:00 W intencji Roksany Siedleckiej  (10. rocznica urodzin)
 

Wtorek  01.09.2020 r.      81 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

17:00 W intencji Ojczyzny; w intencji ofiar – poległych i pomordowanych – podczas II Wojny Światowej
 

Środa  02.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek  03.09.2020 r.    św. Grzegorza Wielkiego

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   04.09.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota    05.09.2020 r.

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa  Niepokalanej
 

23. niedziela zwykła   06.09.2020 r.   

8:30 …………………………………………………………………………………………..
10:00 PRO POPULO – w intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Marii Kułakowskiej (imieninowo-urodzinowa)

PIERWSZE CZYTANIE

Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 20,7–9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszys­cy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą
i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mó­wił w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 63,2.3–4.5–6.8–9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 12,1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy­jemne i co doskonałe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1,17–18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 16,21–27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo­wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: