21. niedziela zwykła 23.08.2020 roku

 

*** Przeżywamy 21. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.08) — św. Bartłomieja, Apostoła

— środa (26.08) — NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— czwartek (27.08) — św. Moniki

— piątek (28.08) — św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— sobota (29.08) — męczeństwo św. Jana Chrzciciela

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** Tydzień temu przeżyliśmy tegoroczną uroczystość odpustową. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które wsparły jej organizację oraz wszystkim uczestnikom liturgii.

*** Dobiega końca czas wakacji. W PRZYPADKU OTWARCIA SZKÓŁ:

–Rozpoczęcie współpracy przy obsłudze niedzielnej liturgii słowa.

— W czwartek (03.09) spotkanie z Rodzicami i kandydatami  do bierzmowania rocznika 2.

— W sobotę (05.09) serdecznie zapraszam na godz. 11:00 Rodziców naszych scholistek – ustalimy zasady spotkań i ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa. O godz. 11:30 pierwsza próba scholi.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Przy konfesjonale została wystawiona parafialna księga abstynencji – zachęcam do umieszczania w niej sierpniowych postanowień abstynenckich i trzeźwościowych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Entuzjazm Kościoła na Jasnej Górze”] przeczytamy m.in.: o akcie zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej, Królowej Polski; o koncercie na Jasnej Górze; o znakach obecności Boga; o problemach z powrotem do „niedzielnej normalności”; o bohaterskim diakonie Augustynie Piórko; o lekarskich opiniach nt. komunii św. przyjmowanej na rękę; o potrzebie pokuty dla naszego narodu. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o międzynarodowej modlitwie na Śnieżce; o modlitwie w kościele stacyjnym w Białej oraz o grupie duchowego uczestnictwa w Węglińcu; o finale pielgrzymki legnickiej na Jasną Górę; o zmianie przewodników pielgrzymki; o Pielgrzymkowej Grupie Rowerowej; o spotkaniach z misjonarzami w parafii w Olszynie; o pogrzebie śp. ks. kan. Bronisława Tarczyńskiego. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o nowych zadaniach i koniecznych zmianach, jakie stoją przed wspólnotami parafialnymi w Polsce w związku z zaleceniami wydanymi przez Watykańską Kongregację ds. Duchowieństwa; o MB Królowej Tatr oraz o pełnieniu funkcji pierwszej damy RP.

INTENCJE MSZALNE  23-30.08.2020 roku

21. niedziela zwykła   23.08.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Czesław Czajkowski (6 miesięcy od śmierci)
11:00 + Jerzy Skowron ( 6 miesięcy od śmierci); ++ Emma i Stanisław Karlińscy
 

Wtorek  25.08.2020 r.

17:00 + ks. kan. Bronisław Tarczyński
 

Środa   26.08.2020 r.      NMP Częstochowskiej

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek  27.08.2020 r.    św. Moniki

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   28.08.2020 r.    św. Augustyna

17:00 + Henryk Mażul  (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota    29.08.2020 r.    Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

22. niedziela zwykła   30.08.2020 r.   

8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 W intencji Roksany Siedleckiej  (10. rocznica urodzin)

PIERWSZE CZYTANIE

Klucz domu Dawidowego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 22,19–23

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca’’.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Hymn na cześć mądrości Bożej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 11,33–36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!

Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?

Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 16,13–20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: