20. niedziela zwykła 16.08.2020 roku

*** Przeżywamy 20. niedzielę zwykłą. W dniu dzisiejszym swoje święto patronalne przeżywa Biskup-senior Stefan Cichy. Pamiętajmy w modlitwach o Dostojnych Solenizancie.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Patronalnego – ODPUSTU. Msze św. o godz. 8:30 i 13:00. Centralnej sumie odpustowej będzie przewodniczył Kanonik Jan Dziewulski, proboszcz parafii w Lubaniu-Uniegoszczy. Z racji ograniczeń pandemijnych w tym roku zrezygnowaliśmy z organizacji festynu parafialnego.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.08) — św. Jacka, prezbitera

— czwartek (20.08) — św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— piątek (21.08) — św. Piusa X, papieża

— sobota (22.08) — NMP Królowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które wsparły prace modernizacyjne w świetlicy parafialnej oraz włączyły się w organizację dzisiejszej uroczystości odpustowej.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Przy konfesjonale została wystawiona parafialna księga abstynencji – zachęcam do umieszczania w niej sierpniowych postanowień abstynenckich i trzeźwościowych.

*** W najbliższą sobotę (22.08) odbędzie się – o godz. 10:00 – kolejna, już czwarta, tura uroczystości I Komunii św. Dianę i Filipa wraz z Rodzicami serdecznie zapraszam na spotkania w środę i czwartek [godz. 15:00] oraz w piątek [godz.14:40 – spowiedź św. dzieci i rodziców].

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  16-23.08.2020 roku

20. niedziela zwykła   16.08.2020 r.    odpust parafialny
8:30 + Władysław Jankowski (3. rocznica śmierci)
13:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej.
 

Wtorek  18.08.2020 r.

17:00 ++ z rodziny Obrębalskich: Stanisław, Mirosław, Witold, Ryszard i Aleksandra
 

Środa   19.08.2020 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 

Czwartek  20.08.2020 r.    św. Bernarda

17:00 PRO POPULO – w intencji osób wspierających organizację tegorocznej uroczystości odpustowej oraz modernizacji świetlicy parafialnej.
 

Piątek   21.08.2020 r.    św. Piusa X

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota    22.08.2020 r.    NMP Królowej

10:00 W intencji Diany i Filipa oraz ich Rodzin
17:00 O błogosławieństwo Boże dla Sylwestra Wojtasa – 25. rocznica trzeźwienia.
 

21. niedziela zwykła   23.08.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Czesław Czajkowski (6 miesięcy od śmierci)
11:00 + Jerzy Skowron ( 6 miesięcy od śmierci); ++ Emma i Stanisław Karlińscy

PIERWSZE CZYTANIE

Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 56,1.6–7

Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3.5 i 8

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi,
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 11,13–15.29–32

Bracia:

Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 15,21–28

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.

On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.

A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.

Wtedy Jezus jej odpowiedział:„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: