ODPUST’2020 – program sumy odpustowej

LITURGIA UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ 16.08.2020 roku

 • 12:50 – ogłoszenia duszpasterskie
 • Wejście: „Święty Maksymilianie” (Maria Janda) [01]
 • Powitanie Gości: proboszcz
 • Akt pokuty: Maria Janda
 • Chwała na wysokości Bogu: [02]
 • Czytanie 1: Małgorzata Milewska [Mdr 3,1-9]
 • Psalm: ……………………………………… [03]
 • Czytanie 2: Alicja Kwiecińska [1 J 3,13-16]
 • Alleluja: ………………………………………….
 • Wyznanie wiary [04]
 • Modlitwa wiernych: Martynka Głowacka
 • Ofiarowanie: „Kochajmy Pana” Maria Janda [05]
 • Taca: Marian Stawiarski
 • Sanctus: Maria Janda
 • „Ojcze nasz”: Maria Janda
 • Baranku Boży: Maria Janda
 • Komunia (2 księży przy stopniu)
  • „Czekam na Ciebie, dobry Boże” [06]
  • „Ja wiem, w kogo ja wierzę” [07]
 • Dziękczynienie: „Cóż Ci Jezu damy” [08]
 • Podziękowanie ks. proboszcza
 • Wystawienie – „O zbawcza Hostio” (Maria Janda) [09]
 • Litania do św. Maksymiliana (celebrans)
 • Pieśni podczas procesji: Maria Janda (Bądźże pozdrowiona [10]; Jezusa ukrytego; Panie dobry jak chleb)
 • Asysta księdza: …………………………….…………
 • Krzyż: ………………………………………………….
 • SZTANDARY:
 • ŻYWY RÓŻANIEC
 • RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
 • „Te Deum”: (po wejściu do kościoła) [11]
 • Błogosławieństwo
 • Zakończenie procesji: „Boże coś Polskę” [12]

Dodaj komentarz: