19. niedziela zwykła 09.08.2020 roku

*** Przeżywamy 19. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (10.08) — św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)

— wtorek (11.08) — św. Klary, dziewicy

piątek (14.08) — św. Maksymiliana Marii Kolbego,prezbitera i męczennika

— sobota (15.08) — Wniebowzięcie NMP (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Przy konfesjonale została wystawiona parafialna księga abstynencji – zachęcam do umieszczania w niej sierpniowych postanowień abstynenckich i trzeźwościowych.

*** Za tydzień będziemy przeżywali uroczystość odpustową. Suma odpustowa, której będzie przewodniczył Ks. Kanonik Jan Dziewulski, proboszcz parafii w Lubaniu-Uniegoszczy, zostanie odprawiona o godz. 13:00.

*** W związku z przygotowaniami do odpustu ponawiam prośbę o zapisy na liście przewidzianych podczas uroczystości funkcji – teksty czytań i modlitwy wiernych są umieszczone w zakłace AKTUALNOŚCI na stronie parafialnej. Przygotowanie posesji rozpoczniemy w środę (12.08) od godz. 9:00. Przygotowanie kościoła odbędzie się w czwartek (13.08) od godz. 16:00.

*** W tym tygodniu dobiega końca modernizacja świetlicy parafialnej. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które zgodziły się wesprzeć końcowe prace porządkowe – zapraszam w czwartek od godz. 16:00. Msza św. w Waszej intencji w środę o godz. 17:00.

*** W sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP – święto Wojska Polskiego. Podczas każdej mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Świat zniewala, Chrystus wyzwala”] przeczytamy m.in.: o profanacji figury Chrystusa Zbawiciela przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie; o 38. Pieszej Pielgrzymce Góralskiej na Jasną Górę; o wymaganiach, które stawia przed nami Chrześcijaństwo; o walce o muzułmański charakter dotychczasowego muzeum Hagia Sophia w Turcji; o idei kościelnych Ksiąg Trzeźwości. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 28. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasną Górę; o obchodach wspomnienia św. Wawrzyńca na Śnieżce (10.08); o tegorocznym Wielkim Odpuście Krzeszowskim oraz uroczystości św. Anny w Krzeszowie; o funkcjonowaniu Diecezjalnego Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie w Krzeszowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o powodach wypowiedzenia tzw. konwencji przemocowej; o możliwości zawierzenia Sercu Maryi wszystkiego, co określa się jako „moje” podczas uroczystości w Niepokalanowie; o rywałdzkim Sanktuarium Matki szukających pocieszenia i pokoju ducha.

INTENCJE MSZALNE   09-16.08.2020 roku

19. niedziela zwykła   09.08.2020 r.    
8:30 + Regina Dudkiewicz  (9. rocznica śmierci)
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Marii Kułakowskiej (od wnuków i prawnuków)
 

Wtorek  11.08.2020 r.      św. Klary

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Szymona i jego żony Joanny oraz córki Łucji – w rocznice chrztu.
 

Środa   12.08.2020 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób wspierających modernizację świetlicy parafialnej.
 

Piątek   14.08.2020 r.    św. Maksymiliana Marii Kolbego

17:00 ++ Lucyna (1. rocznica śmierci) i Jan (38. rocznica śmierci) Mazurek
 

Sobota  15.08.2020 r.    Wniebowzięcie NMP

8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Martynki Głowackiej (10. rocznica urodzin)
 

20. niedziela zwykła   16.08.2020 r.    ODPUST PARAFIALNY

8:30 …………………………………………………………………………………………..
13:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg objawia się Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 19,9a.11–13

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niegoi prze­mówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.

A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzę­sieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85,9ab–10.11–12.13–14

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarza szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE

Izrael jest ludem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 9,1–5

Bracia:

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130,5

Alleluja, alleluja, alleluja

Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 14,22–33

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, mio­tana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży noc­nej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba­czywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.

Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.

A on rzekł: „Przyjdź”.

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je­zusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:

„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:

„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: