18. niedziela zwykła 02.08.2020 roku

*** Przeżywamy 18. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Z racji 1. niedzieli miesiąca po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Dzisiaj można uzyskać odpust Porcjunkuli.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

— czwartek (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

— sobota (08.08) — św. Dominika, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** Wczoraj rozpoczęliśmy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Przy konfesjonale została wystawiona parafialna księga abstynencji – zachęcam do umieszczania w niej sierpniowych postanowień abstynenckich i trzeźwościowych.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.

*** Zbliża się tegoroczna uroczystość odpustowa (16.08). Osoby mogące wesprzeć jej organizację proszę o krótkie spotkanie w zakrystii – znajduje się tam lista funkcji do obsady, na którą proszę się wpisywać.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Ryszard Jan Lis. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  02-09.08.2020 roku

18. niedziela zwykła   02.08.2020 r.    
8:30 ++ Anna (imieninowa) i Tadeusz (9. rocznica śmierci) Pierz
11:00 + Tekla Mączkowska (27. rocznica śmierci); ++ z Rodziny
 

Poniedziałek   03.08.2020 r.

18:00 + Jacek Kasprzak
 

Wtorek  04.08.2020 r.      św. Jana Marii Vianneya

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   05.08.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   06.08.2020 r.    Przemienienie Pańskie

17:00 Dziękczynna z okazji 91. rocznicy urodzin Anny Jankowskiej.
 

Piątek   07.08.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota  08.08.2020 r.    św. Dominika

17:00 + Maria Bujewicz  (30. dzień po pogrzebie)
 

19. niedziela zwykła   09.08.2020 r.    

8:30 + Regina Dudkiewicz  (9. rocznica śmierci)
11:00 …………………………………………………………………………………………..

PIERWSZE CZYTANIE

Pokarm dla biednych

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 55,1–3a

To mówi Pan Bóg: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,8–9.15–16.17–18

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,35.37–39

Bracia:

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,4b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Cudowne rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 14,13–21

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.

Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.

On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: