17. niedziela zwykła 26.07.2020 roku

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Po Mszy Św. o godz. 8:30 zostaną pobłogosławione znajdujące się na placu pojazdy. O godz. 11:00 kolejna tura uroczystości I Komunii św.

*** Po każdej Mszy Św. zostanie także przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (29.07) — św. Marty

— piątek (31.07) — św. Ignacego z Loyoli

— sobota (01.08) — św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** W związku z przygotowaniami do kolejnej odsłony uroczystości I Komunii św. zapraszam Martynkę i Alicję wraz z Rodzicami na spotkania w środę i czwartek o godz. 15:00. W piątek o godz. 14:30 odbędzie się ich I Spowiedź św., po czym przygotowanie kościoła do uroczystości. Rodziców proszę o zapoznanie się z programem wysłanym na pocztę e-mail.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Za tydzień przy konfesjonale zostanie wystawiona parafialna księga abstynencji – zachęcam do umieszczania w niej sierpniowych postanowień abstynenckich i trzeźwościowych.

*** W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. O godz. 11:00 kolejna tura tegorocznej uroczystości I Komunii św. Popołudniowa Msza Św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** Zbliża się tegoroczna uroczystość odpustowa (16.08). Osoby mogące wesprzeć jej organizację proszę o krótkie spotkanie w zakrystii – znajduje się tam lista funkcji do osady, na którą proszę się wpisywać.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Henryk Mażul. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  26.07-.02.08.2020 roku

17. niedziela zwykła   26.07.2020 r.    
8:30 ++ Barbara Frencer (36. rocznica śmierci); ++ Stefania i Stefan Durlik
11:00 ++ Włodzimierz, Marianna i Tadeusz Pudełko
 

Środa   29.07.2020 r.      św. Marty

17:00 + Henryk Mażul
 

Czwartek   30.07.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   31.07.2020 r.    św. Ignacego z Loyoli

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota  01.08.2020 r.    św. Alfonsa Marii Liguoriego

11:00 PRO POPULO – W intencji dzieci I-komunijnych (Martynki i Alicji) oraz ich Rodzin
17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

18 niedziela zwykła   02.08.2020 r.    

8:30 ++ Anna (imieninowa) i Tadeusz (9. rocznica śmierci) Pierz
11:00 + Tekla Mączkowska (27. rocznica śmierci); ++ z Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE

Modlitwa Salomona o mądrość

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 3,5.7–12

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Panie, Ty jesteś moim działem,
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,28–30

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11,25

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
EWANGELIA KRÓTSZA

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 13,44-52
Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Koniec krótszej perykopy.

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?”

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.

A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: