16. niedziela zwykła 19.07.2020 roku

*** Przeżywamy 16. niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W Kościele w Polsce rozpoczynamy dzisiaj Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.07) — bł. Czesława, prezbitera

— środa (22.07) — św. Marii Magdaleny (święto)

— czwartek (23.07) — św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy (święto)

— piątek (24.07) — św. Kingi, dziewicy

— sobota (25.07) — św. Jakuba Apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Przypominam o zachowaniu szacunku dla sacrum kościoła – strój.

*** Wczoraj zakończyłem tegoroczny urlop. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” Ks. Czesławowi Misiewiczowi za objęcie w tym czasie parafii opieką duszpasterską – jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia z okazji jutrzejszych Imienin. Dziękuję także p. Alicji Kwiecińskiej za opiekę nad kościołem oraz osobom, które podczas mojej nieobecności zadbały o bezpieczeństwo plebanii.

*** Za tydzień po Mszy Św. o godz. 8:30 zostaną pobłogosławione znajdujące się na placu pojazdy. O godz. 11:00 kolejna tura uroczystości I Komunii św.

*** Z racji przygotowań do niedzielnej uroczystości zapraszam Rodziców oraz Lenę, Tomasza i Kacpra na spotkania w środę i czwartek o godz. 15:00. I spowiedź św. w sobotę o godz. 11:00.

*** Za tydzień zostanie także przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE   19-26.07.2020 roku

16. niedziela zwykła   19.07.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 PRO POPULO – w intencji Ks. Czesława oraz osób, które zadbały o funkcjonowanie kościoła i plebanii podczas tegorocznego urlopu proboszcza
 

Wtorek   21.07.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   22.07.2020 r.      św. Marii Magdaleny

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   23.07.2020 r.   św. Brygidy

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   24.07.2020 r.    św. Kingi

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota  25.07.2020 r.    św. Jakuba Apostoła

17:00 + Anna Byzdra  (30. dzień po pogrzebie)
 

17. niedziela zwykła   26.07.2020 r.     I KOMUNIA ŚW.

8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 ++ Włodzimierz, Marianna i Tadeusz Pudełko

PIERWSZE CZYTANIE

Dobroć Boga dla ludzi

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 12,13.16–19

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszys­tkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie.

Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszech­władza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą prze­jawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuch­walstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rzą­dzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz.

Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 86,5–6.9–10.15–16a

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

Tyś, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich,
którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie
stworzone,
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda
tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski
i miłosierdzia,
do gniewu nieskory, łagodny
i bardzo wierny
Wejrzyj na mnie
i zmiłuj się nade mną.

DRUGIE CZYTANIE

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,26–27

Bracia:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bo­wiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczy­nia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowa­mi. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA
EWANGELIA KRÓTSZA

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 13,24-43
Mt 13,24-30

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

Koniec krótszej perykopy.

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.

Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział:

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: