12. niedziela zwykła 21.06.2020 roku

*** Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 2. i 3. zapraszam po każdej mszy św. na krótkie spotkanie w zakrystii.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (24.06) — Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

— sobota (27.06) — św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniony piątek otrzymaliśmy sporą ilość kostki, która zostanie wykorzystana do renowacji kolejnej części placu kościelnego. Dziękuję ofiarodawcom – Państwu Jadwidze i Tadeuszowi Pałka. Dziękuję również naszym Parafiankom (p. Alicji, p. Annie i p. Jadwidze) oraz Parafianom (p. Andrzejowi, p. Zbigniewowi i p. Eugeniuszowi) za transport i złożenie kostki na placu. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona 24.06 (środa) o godz. 17:00.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ. Nabożeństwo tygodniu po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej. W przypadku dobrej pogody nabożeństwo będzie miało miejsce przy grocie.

*** We wtorek (23.06) przypada Dzień Ojca. Wszystkim Ojcom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia i ludzkiej miłości. Msza św. w Waszej intencji we wtorek o godz. 17:00.

*** Także we wtorek biskup senior Stefan Cichy będzie obchodził 57. rocznicę święceń prezbiteratu (które przyjął w 1963 r.). Pamiętajmy o Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W piątek (26.06) kończymy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Dzieciom, młodzieży oraz ich Nauczycielom i Obsłudze placówek oświatowych składam serdeczne życzenia jak najpiękniej przeżytych wakacji. Tegoroczne dziękczynienie łączymy z przeżyciem kolejnej rocznicy erygowania parafii – podczas Mszy Św. w piątek o godz. 17:00.

*** W sobotę (27.06) obchodzimy 32. rocznicę erygowania naszej parafii. W tym dniu o godz. 11:30 14-osobowa grupa młodzieży naszej parafii przyjmie w Olszynie sakrament bierzmowania.

*** W związku z rozpoczęciem wakacji od przyszłej niedzieli przechodzimy na wakacyjny porządek liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Przypominam, że jest transmitowana online niedzielna Msza Św. o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego medium.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Jako wybór taka Polska”] przeczytamy m.in.: o nadużyciach wobec nieletnich w rodzinach; o pobożności czasu obecnego; o wierze w Opatrzność Bożą; o wyzwaniach Kościoła po kwarantannie; o zbliżających się wyborach prezydenckich. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o święceniach diakonatu w Katedrze legnickiej; o pielgrzymce motocyklistów do Krzeszowa; o legnickich obchodach uroczystości Bożego Ciała; o dziękczynieniu za opanowanie kryzysu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas w Jeleniej Górze; o naborze kandydatów do Seminarium legnickiego; o pożegnaniu śp. ks. infułata Juliana Źrałko. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [którego nakład dostarczany do parafii zmniejszył się do 2. egz.] przeczytamy m.in. o praktyce nabożeństw pierwszopiątkowych i ich znaczeniu w duszpasterstwie; o udziale Karola Wojtyły w II Soborze Watykańskim oraz jego wpływie na ostateczny kształt niektórych dokumentów soborowych; o tym, że musimy całkowicie zdać się na Boga.

 INTENCJE MSZALNE   21-28.06.2020 roku

 

12. niedziela zwykła    21.06.2020 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Józef Kosewicz (8. rocznica śmierci); ++ Emilia i Józef Kosewicz
10:00 ++ Teściowie: Janina i Stanisław Bereziuk; ++ Jan, Alina i Adam Brejwo
11:30 + Jerzy Skowron (z racji Dnia Ojca)
 

Wtorek  23.06.2020 r.  Dzień Ojca      57. rocznica święceń biskupa seniora Stefana Cichego

17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich Ojców w parafii; w intencji Jerzego Barskiego
 

Środa  24.06.2020 r.   Narodzenie św. Jana Chrzciciela   

17:00 PRO POPULO – w intencji ofiarodawców kostki oraz osób, które ją dostarczyły na plac kościelny
 

Piątek   26.06.2020 r.  zakończenie roku szkolnego

17:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej w 32. rocznicę jej erygowania; dziękczynna za zakończony rok szkolny z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas wakacji.
 

13. niedziela zwykła    28.06.2020 roku     

8:30 + Marian Kwieciński (15. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Rodzeństwo
11:00 ++ Irena Rutka (7 rocznica śmierci) i Jan Hałajko (imieninowa); ++ z rodziny Zakrzewskich


PIERWSZE CZYTANIE
Jr 20,10–13

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu: »Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!«. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: »Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!«.

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.

Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69,8–9.10 i 14ab.17 i 33.34–35

Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,
morza i wszystko, co w nich żyje.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5, 12–15

Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszy ła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 15,26b.27a

Alleluja, alleluja, alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 10,26–33

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: