Najświętszej Trójcy 07.06.2020 roku

*** Przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy. Jest to jednocześnie 1. niedziela miesiąca – po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Przeżywamy dzisiaj Święto Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (08.06) — św. Jadwigi, królowej

— czwartek (11.06) — Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość)

— sobota (13.06) — św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro rozpoczynają się tegoroczne egzaminy maturalne, a 16.06 egzamin ósmoklasisty. Pamiętajmy o naszej młodzieży w modlitwach.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ. Nabożeństwo od wtorku do soboty po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej. W przypadku dobrej pogody nabożeństwo będzie miało miejsce przy grocie.

*** W związku z planowaną na koniec czerwca uroczystością Bierzmowania zapraszam we wtorek (09.06) na godz.17:40 Rodziców kandydatów rocznika 2. i 3. na spotkanie organizacyjne.

*** W najbliższy czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała.

— Msze Św. o godz.8:30 i 11:00.

— O godz. 10:45 nabożeństwo ku czci NSPJ.

— W czasie oktawy po każdej Mszy Św. procesja eucharystyczna.

*** Z racji rezygnacji (w tym roku) z festynu powiązanego z odpustem zawieszamy zbiórkę ofiar na wsparcie organizacji festynu. Zostanie wznowiona po odpuście, we wrześniu. W najbliższym czasie, dbając o transparentność, zostanie przedstawione sprawozdanie podsumowujące.

*** W minionym tygodniu zostały przeniesione figurki do szopki. Dziękuję za to Państwu Sołtysiak i Małgorzacie Milewskiej, którzy jako jedyni odpowiedzieli na ubiegłotygodniową prośbę o pomoc. Msza Św. w Waszej intencji zostanie odprawiona w piątek (12.06) o godz.17:00.

*** Dziękuję także Parafiankom, które zadbały o estetykę ołtarza i przygotowanie altany parafialnej na rozpoczęte w piątek spotkania grup formacyjnych.

*** Przypominam, że jest transmitowana online niedzielna Msza Św. o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego medium – w zakładce FOTO/WIDEO. LINK do transmisji.

 

 INTENCJE MSZALNE  07-14.06.2020 roku

 

Trójcy Przenajświętszej    07.06.2020 roku     

8:30 ++ Marta (15. rocznica śmierci) i Bolesław (20. rocznica śmierci) Misiurek; o zdaną maturę i dobry wybór studiów dla Jakuba
10:00 O zdaną maturę i dobry wybór studiów dla Mateusza
11:30 + Barbara Kosatka (8. rocznica śmierci)
 

Wtorek  09.06.2020 r. 

17:00 + Grzegorz Jan Rutka (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa  10.06.2020 r.       

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   11.06.2020 r.  Boże Ciało     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   12.06.2020 r. 

17:00 W intencji Małgorzaty Milewskiej i Państwa Sołtysiak
 

Sobota   13.06.2020 r.  św. Antoniego z Padwy

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Alicji Kwiecińskiej (74. urodziny) oraz dla osób, które przygotowały altanę i zadbały o estetykę ołtarza
 

11. niedziela zwykła    14.06.2020 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 34,4b–6.8–9

Bóg objawia się Mojżeszowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 13,11–13

Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po­koju niech będzie z wami.

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.

Pozdrawiają was wszyscy święci.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 3,16–18

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba­wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro­dzonego Syna Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: