Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2020 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończąca liturgiczny okres Wielkanocy. Z racji odwołania przypadającej na dziś uroczystości I Komunii św. porządek mszy św. niedzielny.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.06) — NMP, Matki Kościoła (święto)

— wtorek (02.06) — NMP Łaskawej

— środa (03.06) — św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

— czwartek (04.06) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— piątek (05.06) — św. Bonifacego, biskupa i męczennika

— niedziela (07.06) — Najświętszej Trójcy (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Szanowni Państwo! Drodzy Parafianie! W dniu wczorajszym zostały zniesione limity osób uczestniczących w Mszach świętych. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z korektą zarządzenia Biskupa Legnickiego umieszczoną  NA STRONIE DIECEZJI LEGNICKIEJ [proszę uruchomić niebieski napis w celu aktywacji przekierowania].

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ. Nabożeństwo jutro o godz. 17:45; od wtorku do soboty po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej. W przypadku dobrej pogody nabożeństwo będzie miało miejsce przy grocie.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00 [poprzedzi ją nabożeństwo czerwcowe o godz. 17:45]. Na godz. 17:00 zapraszam 4-5 mężczyzn do pomocy przy przeniesieniu figur do szopki.

*** Także jutro przypada Dzień Dziecka. Wszystkim naszym dzieciakom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych i ludzkiej miłości. Każdy dzień niech będzie dla Was czasem wielkiej radości.

*** W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek, od godz. 16:00 okazja do spowiedzi św. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem [osoby odwiedzane przed okresem kwarantanny proszę o potwierdzenie chęci przyjęcia księdza]. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne – w świetlicy lub w altanie.

*** W piątek serdecznie zapraszam na nadzwyczajną sesję Rady Parafialnej o godz. 18:00. W zależności od decyzji uczestników odbędzie się w świetlicy lub w altanie.

*** Przypominam, że jest transmitowana online niedzielna Msza Św. o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego medium. LINK do transmisji.

 

 INTENCJE MSZALNE  31.05-07.06.2020 roku

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO   31.05.2020 roku     

8:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
10:00 ++ Anna i Piotr (25. rocznica śmierci) Gałka
11:30 ++ Helena (10. rocznica śmierci), Zdzisław i Jan Podhajscy; ++ Krystyna i Józef Radek; + Ryszard Gudyś
 

Poniedziałek  01.06.2020 r.  NMP Matki Kościoła    

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  02.06.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa  03.06.2020 r.       św. Karola Lwangi i Towarzyszy

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   04.06.2020 r.  Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana     

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   05.06.2020 r.  św. Bonifacego       

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   06.06.2020 r. 

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Trójcy Przenajświętszej    07.06.2020 roku     

8:30 ++ Marta (15. rocznica śmierci) i Bolesław (20. rocznica śmierci) Misiurek
10:00 O zdaną maturę i dobry wybór studiów dla Mateusza
11:30 + Barbara Kosatka (8. rocznica śmierci)


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1–11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b–7.12–13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: