Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2020 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (26.05) — św. Filipa Nereusza, prezbitera

— piątek (29.05) — św. Urszuli Ledóchowskiej

— niedziela (31.05) — Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Szanowni Państwo! Przypominam, że zgodnie ze złagodzonymi restrykcjami dotyczącymi udziału w liturgii (1 osoba/10 m2), w kościele parafialnym może w niej uczestniczyć 19 osób.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych. Od wtorku do soboty po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Trwa także nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – w tygodniu przed mszą św.

*** We wtorek (26.05) przypada Dzień Matki. Wszystkim Matkom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych oraz miłości i ciepła od najbliższych. Msza św. w Waszej intencji w tym dniu o godz. 17:00.

*** Przypominam o nadal aktualnym zawieszeniu spotkań grup wspólnoty parafialnej. Nie odbędzie się więc – planowana na 29.05 – sesja Rady Parafialnej.

*** Przypominam, że jest transmitowana online niedzielna Msza Św. o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego medium. Zakładka z transmisją dzisiejszej sumy parafialnej znajduje się W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

 INTENCJE MSZALNE  24-31.05.2020 roku

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE    24.05.2020 roku        

8:30 + Bolesław Malinowski  (19. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO
11:30 + Jan Hałajko (6. rocznica śmierci); ++ z rodziny Rutka i Hałajko
 

Wtorek  26.05.2020 r.  św. Filipa Nereusza  Dzień Matki     

17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich Matek
 

Środa  27.05.2020 r.       

17:00 + Ks. Romuald Glapa
 

Czwartek   28.05.2020 r.  39. rocznica śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego      

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   29.05.2020 r.  św. Urszuli Ledóchowskiej        

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   30.05.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO    31.05.2020 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 28,16-20

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: