6. Niedziela Wielkanocna 17.05.2020 roku

*** Przeżywamy 6. Niedzielę Wielkanocną. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Jutro obchodzimy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za Jego życie i pontyfikat, zawierzając Jego wstawiennictwu tak ważne dla nas sprawy codzienności.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— niedziela (24.05) — Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Szanowni Państwo! Przypominam, że zgodnie ze złagodzonymi restrykcjami dotyczącymi udziału w liturgii (1 osoba/10 m2), w kościele parafialnym od dzisiaj może w niej uczestniczyć 19 osób.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych. Od wtorku do soboty po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** Jutro rozpoczynają się Dni Krzyżowe (poniedziałek-środa), podczas których Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód.

*** W środę (20.05) przypada 18. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*** Serdecznie zapraszam do skorzystania z transmisji Mszy św. niedzielnej (godz. 11:30) online z naszej świątyni za pomocą PARAFIALNEGO KANAŁU YOU TUBE. Osoby będące w prezbiterium są widoczne na transmitowanym obrazie. Będąc w prezbiterium wyrażasz zgodę na publikację Twojego wizerunku.

 INTENCJE MSZALNE  17-24.05.2020 roku

 

6. NIEDZIELA WIELKANOCY –17.05.2020 roku     

8:30 + Adam Dudkiewicz  (2. rocznica śmierci)
10:00 ++ Jan (20. rocznica śmierci), Zofia i Andrzej Kordyka
11:30 Dziękczynna za życie i pontyfikat Jana Pawła II
 

Wtorek  19.05.2020 r.  Dni Krzyżowe

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa  20.05.2020 r.  Dni Krzyżowe   18 rocznica święceń biskupich Ks. Bp Zb. Kiernikowskiego

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   21.05.2020 r. 

17:00 Dziękczynna za 32 lata kapłaństwa
 

Piątek   22.05.2020 r.  Rozpoczęcie nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   23.05.2020 r. 

17:00 + Ryszard Obrębalski  (30. dzień po pogrzebie)
 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE –24.05.2020 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Jan Hałajko (6. rocznica śmierci); ++ z rodziny Rutka i Hałajko

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 8,5–8.14–17

Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3,15–18

Znaczenie śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu­sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 14,15–21

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka­zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widziani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, po­nieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: