4. Niedziela Wielkanocna 03.05.2020 roku

*** Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną rozpoczynającą Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Przeżywamy dzisiaj święto Konstytucji 3 maja 1791 roku.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.05) — św. Floriana, męczennika

— środa (06.05) — św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)

— piątek (08.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Szanowni Państwo! Przypominam, że zgodnie ze złagodzonymi restrykcjami dotyczącymi udziału w liturgii, w kościele parafialnym może w niej uczestniczyć 12 osób. Wszystkie aktualne zasady uczestnictwa w liturgii zostały umieszczone w gablocie, przy wejściu głównym i w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie parafialnej.

*** Przypominam, że od ubiegłej niedzieli jest transmitowana online niedzielna Msza św. o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego medium.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w transmisji Mszy św. niedzielnej (godz. 11:30) online z naszej świątyni. Transmisję można obejrzeć W TYM MIEJSCU. Osoby będące w prezbiterium są widoczne na transmitowanym obrazie. Będąc w prezbiterium wyrażasz zgodę na publikację Twojego wizerunku.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych. W poniedziałek o godz. 17:30, od wtorku do soboty po mszy św., w niedzielę – po sumie parafialnej.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Stefan Tadeusz Książkiewicz. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”.

 INTENCJE MSZALNE  03-10.05.2020 roku

 

4. NIEDZIELA WIELKANOCY –03.05.2020 roku     

8:30 PRO POPULO
10:00 ++ Katarzyna i Stefan Majcher
11:30 ++ Krystyna (1. rocznica śmierci) i Karol Mucha
Poniedziałek  04.05.2020 r.  św. Floriana
18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  05.05.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa  06.05.2020 r.  św. Apostołów Filipa i Jakuba

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   07.05.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   08.05.2020 r.  św. Stanisława

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   09.05.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

5. NIEDZIELA WIELKANOCY –10.05.2020 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Stanisław Kowerko  (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14a.36–41

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”.

Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził
przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE
1P 2,20b–25

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 10,1–10

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: