Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020 roku

*** Przeżywamy 2. Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczynającą w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień. Jest to Międzynarodowe Święto Caritas.

*** Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy.

*** Szanowni Państwo! Jak już słyszeliśmy, od poniedziałku zostają złagodzone niektóre restrykcje wynikające ze stanu pandemii. Zgodnie z nimi (1 osoba na 15 m2), od poniedziałku w liturgii w kościele parafialnym może uczestniczyć 10 osób + 2 osoby na chórze. Wszystkich uczestników Mszy św. obowiązuje zakrycie ust i nosa (za wyjątkiem momentu Komunii św.). Wszystkie aktualne zasady uczestnictwa w liturgii zostały umieszczone w gablocie, przy wejściu głównym i w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie parafialnej – zachęcam do zapoznania się z nimi.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (23.04) — św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— sobota (25.04) — św. Marka Ewangelisty (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** We wtorek o godz. 16:30 zapraszam nasze dekoratorki do demontażu dekoracji świątecznej. Z tej racji nie będzie mszy św.

*** W sobotę swoje święto patronalne przeżywa Biskup Świdnicki Ks. Marek Mendyk, który dokona kanonicznego objęcia diecezji w uroczystość św. Wojciecha. Pamiętajmy o dostojnym Solenizancie i Nominacie w naszych modlitwach.

*** W związku z aktualną sytuacją nadal zawieszamy wszystkie spotkania parafialne (planowany na dziś Koncert Wielkanocny i spotkanie wielkanocne za tydzień).

*** Nadal zachęcam do uczestnictwa duchowego w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz do skorzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie (środa-sobota) w godz. 9:00-17:00; we wtorek w godz. 9:00-16:15.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Józefa Wyszatycka. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.INTENCJE MSZALNE  19-26.04.2020 roku

 

2. NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   19.04.2020 roku     

8:30 ++ Kazimierz, Tadeusz, Maria i Leokadia Samołowicz
10:00 + Jan Sołtysiak (1. rocznica śmierci)
11:30 O skorzystanie z Bożego Miłosierdzia przez tych, którzy złamali śluby złożone publicznie Bogu, aby nie skazywali się na potępienie.
Środa  22.04.2020 r. 
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   23.04.2020 r.  .św. Wojciecha   ingres ks. M.Mendyka

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   24.04.2020 r. 

17:00 O Boże błogosławieństwo dla Jerzego Barskiego (imieninowa)
 

Sobota   25.04.2020 r.  św. Marka

17:00 O Boże błogosławieństwo dla Ks. Biskupa Marka Mendyka
 

3. NIEDZIELA WIELKANOCY –26.04.2020 roku     

8:30 + Jan Żaczek  (16. rocznica śmierci)
10:00 O błogosławieństwo Boże i wzajemną miłość dla Aleksandry i Tomasza Sabada (4. rocznica ślubu)
11:30 + Kazimiera Krynicka  (9. rocznica śmierci)


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,42-47

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 1,3-9

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20,29

Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.

Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: