Aktualizacja przepisów 16.04.2020 roku

Aktualizacja 16.04.2020 r.!!!

Pamiętajmy!!!

Od 20.04.2020 roku 10 osób na Mszy św. w kościele parafialnym!!!

 

Komunikat Legnickiej Kurii Biskupiej z dnia 16.04.2020 roku – link. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

 

Szanowni Państwo! Drodzy Parafianie!

W związku z ogłoszeniem „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” zostały zmienione niektóre zasady uczestnictwa w liturgii. Oto one:

  1. W związku ze złagodzeniem przepisów dotyczących liczby uczestników liturgii (1. osoba na 15 metrów kwadratowych) w Mszach św. w kościele parafialnym może uczestniczyć 10 osób.
  2. W przypadku przekroczenia limitu uczestników nadal obowiązuje pierwszeństwo dla osób i rodzin związanych z intencją Mszy św.
  3. Podczas sprawowania Eucharystii celebrujący ją ksiądz nie jest zobowiązany do zakrywania twarzy [Uzasadnienie: „Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku (…) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania” § 18 ust. 2 pkt. 6].
  4. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje:
  • Wiernych w kościele – podczas liturgii oraz poza nią [Uzasadnienie: „(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” 18 ust. 1 pkt. 2 lit. B].
  • Osoby usługujące podczas liturgii i czytania Słowa Bożego (osoby niepełnoletnie w diecezji legnickiej mogą służyć przy ołtarzu dopiero w momencie przywrócenia zajęć w szkołach) [Uzasadnienie: „(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” 18 ust. 1 pkt. 2 lit. B].
  • Osoby znajdujące się w kancelarii parafialnej [Uzasadnienie: „(…) obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa (…) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” 18 ust. 1 pkt. 2 lit. B].
  1. PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW. – Twarz można odsłonić bezpośrednio przed przyjęciem Komunii świętej nie dotykając zewnętrznej części maseczki, następnie ją zasłonić [Uzasadnienie: „Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie (…) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby” § 18 ust. 4 pkt. 2].

 

Jest to nadal sytuacja dyskomfortowa, ale jest ona związana ze stanem epidemii chorobowej. Liczę na Państwa zrozumienie i zapewniam o pamięci modlitewnej

proboszcz

ks.Janusz Barski

Dodaj komentarz: