Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020 roku

*** Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Wszystkim Parafianom i Gościom pragnę złożyć z racji rozpoczętych Świąt Paschy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego.

*** Dzisiejszy porządek Mszy św. – o godz. 10:00 i 11:30.

*** Jutro Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Szanowni Państwo! Mimo wcześniejszych zapowiedzi złagodzenia przepisów dotyczących liczby uczestników liturgii (50 osób), w ubiegłym tygodniu decyzja ta została zmieniona i nadal w Mszy św. i celebracjach liturgicznych może uczestniczyć 5 osób oraz kapłan i osoby posługujące w liturgii. Stąd proszę, by w Mszach św. w kościele uczestniczyli tylko delegaci rodzin, które zamówiły intencje mszalne. Jest to sytuacja dyskomfortowa, ale jest ona związana ze stanem epidemii.  Liczę na Państwa zrozumienie.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przeżyliśmy, wyjątkowy w tym roku, czas Triduum Paschalnego. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zmusiły nas do zwiększonej aktywności mniejszej niż w latach minionych grupy osób funkcyjnych. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły organizację liturgii tego czasu oraz trwały na modlitwie podczas codziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękuję także naszym dekoratorkom – p. Małgosi i p. Marcie – za  przygotowanie Grobu Pańskiego i dekoracji świątecznej prezbiterium oraz grupie obsługi ołtarza za dbałość o jego właściwy wystrój i estetykę. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona w piątek (17.04) o godz. 17:00.

*** Nadal zachęcam do uczestnictwa duchowego w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz do skorzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu codziennie (środa-sobota) w godz. 8:00-17:00.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. INTENCJE MSZALNE  12-19.04.2020 roku

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO   12.04.2020 roku     

10:00 PRO POPULO
11:30 + Zbigniew Płocki (8. rocznica śmierci)
 

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy   13.04.2020 r. 

8:30 ++ Rodzice: Amelia i Jerzy Soja
11:00 + Mariusz Krysiak
Środa w oktawie Wielkanocy   15.04.2020 r. 
17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek w oktawie Wielkanocy   16.04.2020 r.  .

17:00 + Ks. Eugeniusz Jacyszyn
 

Piątek w oktawie Wielkanocy   17.04.2020 r. 

17:00 W intencji osób wspierających organizację i przebieg Triduum Paschalnego i Świąt Paschy
 

Sobota w oktawie Wielkanocy   18.04.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

2 NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   19.04.2020 roku     

8:30 ++ Kazimierz, Tadeusz, Maria i Leokadia Samołowicz
10:00 + Jan Sołtysiak (1. rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………………

NIEDZIELA WIELKANOCY

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 10,34a.37-43

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118,1-2.16-17.22-23

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3, 1-4

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

albo do wyboru:

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 5,6b-8

Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Kor 5,7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,14.22-32

Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:
„Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.

Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim.

Dawid bowiem mówił o Nim: «Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim».

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie,
mówię do Pana: „Tyś jest Panem ,moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz.
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ps 118,24

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 28,8-15

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.

Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: