Gorzkie Żale

Szanowni Państwo! Drodzy Parafianie! Czas zagrożenia epidemicznego ogłoszony w Polsce nakłada na nas spore ograniczenia – także na płaszczyźnie przeżywania liturgii. Jesteśmy zachęcani do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Aby ułatwić dostęp do nich pozwalam sobie zaprosić Was do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali. Mam nadzieję, że ta możliwość zrekompensuje, choć w części, niedosyt wynikły z dotykających nas ograniczeń. Transmisja nabożeństwa znajduje się W TYM MIEJSCU [proszę uruchomić niebieski napis w celu aktywacji przekierowania]. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Dodaj komentarz: