Gorzkie Żale 4. niedziela W.Postu

Szanowni Państwo! Drodzy Parafianie! Czas zagrożenia epidemicznego ogłoszony w Polsce nakłada na nas spore ograniczenia – także na płaszczyźnie przezywania liturgii. Jesteśmy zachęcani do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu Aby ułatwić dostęp do nich pozwalam sobie zaproponować transmisję nabożeństwa Gorzkich Żali z 4. niedzieli Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że ta możliwość zrekompensuje choć w części niedosyt wynikły z zawieszenia wspólnie sprawowanego nabożeństwa. Transmisja znajduje się W TYM MIEJSCU [proszę uruchomić niebieski napis w celu aktywacji przekierowania]. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Dodaj komentarz: