1. niedziela Wielkiego Postu 01.03.2020 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Wielkiego Postu – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego festynu parafialnego.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (04.03) — św. Kazimierza Królewicza (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Dzisiaj po mszy św. o godz. 10:00 zapraszam do zakrystii na krótkie spotkanie Rodziców dzieci I-komunijnych i rocznicowych.

*** W poniedziałek zapraszam na tradycyjną mszę św. trzeźwościową o godz. 18:00.

*** W środę o godz. 16:00 kolejne spotkanie dzieci komunijnych i rocznicowych.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej (po mszy św.), które animować będzie chór parafialny „Maksymilianki”.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” p. Małgorzacie za przygotowanie ołtarza na czas Wielkiego Postu.

*** W minionym tygodniu została dokonana wycinka kilku drzew – za co dziękuję Prezesowi i Pracownikom ZGiUK. Aby kontynuować prace modernizacyjne tego terenu i zaplanowane nasadzenia, potrzeba usunąć z niego pozostałości drzew. Będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc.

*** W ostatnich ławkach zostały umieszczone ulotki dotyczące możliwości przekazania 1% dla Caritas Diecezji Legnickiej. Zachęcam do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący nauk przedmałżeńskich w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, plakat dotyczący diecezjalnego przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego; plakat dotyczący 19. Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli (04.04.2020 r.). Przy wejściu głównym został umieszczony plakat z informacjami dotyczącymi kolonii katolickiej w Międzywodziu, organizowanej przez olszyńską parafię.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kocham, choć nie mam już siły – Senior w centrum uwagi”] przeczytamy m.in.: o istocie Wielkiego Postu; o Wielkiej Nowennie przed Milenium Chrztu Polski (w ramach przzygotowan do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego); o kościołach stacyjnych w Rzymie; o Księżach Wyklętych; o niepokojących najnowszycch danych demograficznych; o błogosławionej teściowej, Mariannie Biernackiej. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o potrójneych relikwiach Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim; o obchodach święta patronalnego Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego; o konferencji „Moc uwielbienia” w Legnicy; o odwiedzinach biskupów legnickich w ośrodkach Caritas z racji Światowego Dnia Chorego; o wystawie obrazów ks. prof. Tomasza Hergsela w Legnicy; o kolejnym kursie foto-video w Legnicy. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. magnes z myślami kardynała Stefana Wyszyńskiego na każdy dzień Wielkiego Postu; początek rekolekcji wielkopostnych z kardynałem Stefanem Wyszyńskim; o metodach pokonywania pokus.

INTENCJE MSZALNE  01-08.03.2020 roku

1. Niedziela Wielkiego Postu   01.03.2020 r.
8:30 + Władysław Jankowski, ++ Rodzice i Rodzeństwo
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Kazimierz: Białkowski, Buca i Rybowicz
 

Poniedziałek   02.03.2020 r.  

18:00 Msza św. trzeźwościowa    + ks. Piotr Dębski
 

Wtorek   03.03.2020 r.  

17:00 + Kazimierz Kołodziejczak (imieninowa); ++ Tekla i Helena; ++ z Rodziny
 

Środa   04.03.2020 r.   św. Kazimierza

17:00 O zdrowie dla Tadeusza i siłę dla całej rodziny
 

Czwartek   05.03.2020 r.  

17:00 O liczne i święte powołania kapłańskie
 

Piątek   06.03.2020 r.  

17:00 + Marianna Kozera (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota   07.03.2020 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

2. Niedziela Wielkiego Postu   08.03.2020 r.

8:30 ++ Józef, Maria i Tadeusz Remez; ++ Anna i Jan Majkowscy
10:00 ++ Janina (21. rocznica śmierci) i Franciszek (4. rocznica śmierci) Sęk; + Barbara Siwa (1. rocznica śmierci)
11:30 + Zenon Juksztowicz (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 2,7–9;3,1–7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”.

Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51,3–4.5–6a.12–13.14 i 17

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,12.17–19
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Mt 4,1–11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”.

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: