7. niedziela zwykła 23.02.2020 roku

*** Przeżywamy 7. niedzielę zwykłą, rozpoczynającą Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (26.02) — Środa Popielcowa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W najbliższą środę liturgią Środy Popielcowej (o godz. 18:00) wkroczymy w liturgiczny okres Wielkiego Postu. W piątek po mszy św. pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w niedzielę po sumie parafialnej Gorzkie Żale. [W gablocie i na stronie parafialnej został umieszczony harmonogram animacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej].

*** Najbliższy piątek jest przeżywany w Kościele w Polsce jako dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.

*** Także w środę o godz. 16:00 pierwsze spotkanie dzieci komunijnych i rocznicowych. Materiały i program zostały umieszczone w zakładce „I Komunia św.” – proszę o ich pobranie.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania wszystkich trzech roczników. Ponieważ będzie trwało dłużej niż zazwyczaj, zapraszam na nie także Rodziców.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego festynu parafialnego.

*** Z przyjemnością informuję o zakupieniu dla parafii nowego kompletu figurek bożonarodzeniowych. Ofiarodawcą jest wspólnota Żywego Różańca, której składam płynące z serca „Bóg zapłać”.

*** Zwracam się także z gorącym podziękowaniem do Parafian, którzy odpowiedzieli na prośbę o pomoc w uporządkowaniu terenu wokół kościoła po ostatnich wichurach.

*** W ostatnich ławkach zostały umieszczone ulotki dotyczące możliwości przekazania 1% dla Caritas Diecezji Legnickiej. Zachęcam do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący nauk przedmałżeńskich w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, plakat dotyczący diecezjalnego przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Przy wejściu głównym został umieszczony plakat z informacjami dotyczącymi kolonii katolickiej w Międzywodziu, organizowanej przez olszyńską parafię.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Jerzy Józef Skowron. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Ocaleni dotknięci Bożą łaską”] przeczytamy m.in.: o potrzebie ratowania społeczeństwa przed pijackim obyczajem i darze abstynencji; o znaczeniu postu i umartwienia; o św. Janie Pawle II, doktorze Kościoła i patronie Europy w 100 dni przed 100. rocznicą jego urodzin; o spotkaniach młodych organizowanych przez bp. Grzegorza Rysia w Krakowie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach 80. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir w legnickiej parafii Świętej Trójcy; o czuwaniu pielgrzymów z diecezji legnickiej na Jasnej Górze; o obchodach 40. rocznicy powstania Górniczego Chóru Męskiego przy O/ZG Lubin KGHM Polska Miedź S.A.; o uhonorowaniu diecezji legnickiej medalem XX-lecia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej; o pielgrzymowaniu relikwii bł. Marii Luizy Merkert w rodzinach parafii Świętej Rodziny w Legnicy. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o sensie wielkopostnych umartwień oraz o tym, co papież Franciszek napisał w swojej nowej adhortacji; o tym, jak wytrzymać informacyjne tsunami?

INTENCJE MSZALNE  23.02-01.03.2020 roku

7. niedziela zwykła   23.02.2020 r.
8:30 + Andrzej Owczarek (4. rocznica śmierci); ++ córki: Anna i Dominika; ++ Paulina, Józef i Jan
10:00 + Zygmunt Zastawny (4. rocznica śmierci)
11:30 + Jerzy Skowron  (od sąsiadów)
 

Wtorek  25.02.2020 r.  

17:00 W intencji Parafian, którzy wsparli prace porządkowe na terenie wokół kościoła
 

Środa  26.02.2020 r.   środa popielcowa

18:00 O zdrowie dla Tadeusza i siłę dla całej rodziny
 

Czwartek   27.02.2020 r.  

17:00 + Eleonora Barska (imieninowa); ++ Kazimierz, Irena, Dominik
 

Piątek   21.02.2020 r.  

17:00 W intencji ofiarodawców figurek do szopki
 

Sobota   29.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

1. Niedziela Wielkiego Postu   01.03.2020 r.

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19,1-2.17-18

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3,16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”.

Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 2,5

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 5,38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: