6. niedziela zwykła 16.02.2020 roku

*** Przeżywamy 6. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— sobota (22.02) — Katedry św. Piotra Apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro obchodzi swoje święto patronalne Biskup Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych modlitwach.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** W ostatnich ławkach zostały umieszczone ulotki dotyczące możliwości przekazania 1% dla Caritas Diecezji Legnickiej. Zachęcam do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

*** W gablocie została umieszczona informacja oraz plakat dotyczący 9. edycji akcji „40 Dni dla Życia”, plakat dotyczący nauk przedmałżeńskich w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, plakat dotyczący diecezjalnego przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Przy wejściu głównym został umieszczony plakat z informacjami dotyczącymi kolonii katolickiej w Międzywodziu, organizowanej przez olszyńską parafię.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Do tańca i do różańca – Karnawał po katolicku”] przeczytamy m.in.: o znaczeniu i rozumieniu Dekalogu i przykazań kościelnych; o zasadach udzielania dyspensy; o objawieniach Matki Bożej i pątniczym fenomenie Medjugorie; o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim; o tym, jak rozmawiać o Bogu z nastolatkami. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach dnia życia konsekrowanego; o powstaniu Klubu Ojca w Jeleniej Górze; o balu karnawałowym u franciszkanów w Legnicy; o powołaniu zespołu ds. wdrożenia diakonatu stałego w diecezji legnickiej; o dedykowanych dla najmłodszych zajęciach w Krzeszowie; o spotkaniu z ks. Ignacym Solerem z Opus Dei w Legnicy. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o najnowszej książce, w której papież Franciszek opowiada o swoich spotkaniach ze św. Janem Pawłem II; o bł. ks. Michale Sopoćce (opowiada s. Bogdana ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny); o seniorach, którzy są bogactwem Kościoła..

INTENCJE MSZALNE  16-23.02.2020 roku

6. niedziela zwykła 16.02.2020 r. niedziela parafialna
8:30 ++ Jan i Krzysztof Ryba; ++ teściowie: Stefania i Stefan Ryba; ++ rodzice i bracia z rodziny Adamcewicz
10:00 + Józef Górecki (1. rocznica śmierci); ++ Marianna i Apolinary
11:30 + Jan Ośko (1. rocznica śmierci)
 

Wtorek  18.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  19.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   20.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   21.02.2020 r.  

17:00 + Eleonora Barska (imieninowa); ++ Kazimierz, Irena, Dominik
 

Sobota   22.02.2020 r.   Katedry św. Piotra Apostoła

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

7. niedziela zwykła   23.02.2020 r.

8:30 + Andrzej Owczarek (4. rocznica śmierci); ++ córki: Anna i Dominika; ++ Paulina, Józef i Jan
10:00 + Zygmunt Zastawny (4. rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Wymagająca wolność człowieka

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 15,15-20

Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.

Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane.

Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko.

Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka.

Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Czyń dobrze swojemu słudze,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał Twoje prawo.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem.

DRUGIE CZYTANIE

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 2,6-10

Bracia:

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,63b.68b

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze pieklą ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: