5. niedziela zwykła 09.02.2020 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę zwykłą.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (10.02) — św. Scholastyki, dziewicy

— wtorek (11.02) — NMP z Lourdes

— piątek (14.02) — św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Dzieci i młodzież rozpoczęły czas ferii zimowych. Życzę udanego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.

*** We wtorek (11.02) przypada wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Zapraszam na mszę św. o godz. 17:00, podczas której zostanie udzielony sakrament chorych.

*** W piątek (14.02) święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. Za ich wstawiennictwem powierzajmy Bogu nasz kontynent.

*** W tym dniu przypadają także popularne Walentynki. Módlmy się za zakochanych o Boże prowadzenie.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W ostatnich ławkach zostały umieszczone ulotki dotyczące możliwości przekazania 1% dla Caritas Diecezji Legnickiej. Zachęcam do zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

*** W gablocie została umieszczona informacja oraz plakat dotyczący 9. edycji akcji „40 Dni dla Życia”, ogłoszenie Szkoły Podstawowej nr 3, plakat dotyczący nauk przedmałżeńskich w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Przy wejściu głównym został umieszczony plakat z informacjami dotyczącymi kolonii katolickiej w Międzywodziu, organizowanej przez olszyńską parafię.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka – śp. Marianna Kozera. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Gdy świat się wali – o sensie cierpienia, miłości i sile modlitwy” – z dodatkiem „Modlitwy o miłość”] przeczytamy m.in.: o tegorocznych wydarzeniach w Kościele w Polsce; o pomyśle stosowania terminali płatniczych w parafiach; o obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w obozie Auschwitz-Birkenau; o gospodarczym wymiarze pojawienia się koronawirusa. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o koncercie noworocznym w Legnicy; o spotkaniu ekumenicznym w Gwizdanowie; o przedstawieniach ewangelizacyjnych w Kamiennej Górze; o codziennej pracy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Jeleniej Górze; o wolontariacie misyjnym „Salvator”; o spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych w Bolesławcu; o zmarłym 25.01.2020 r. ks. kan. Adolfie Maciągu. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o tym, skąd się wzięła praktyka Mszy św. gregoriańskich i dlaczego powinno ich być trzydzieści; o towarzyszeniu w cierpieniu osobom nieuleczalnie chorym; o mieście Wuhan, w którym pojawił się koronawirus.

INTENCJE MSZALNE  09-16.02.2020 roku

5. niedziela zwykła  09.02.2020 r.   
8:30 ++ Karol (1. rocznica śmierci) i Krystyna Mucha
10:00 ++ rodzice: Janina i Wincenty Pawłowscy
11:30 + Henryk Rałowski
 

Wtorek  04.02.2020 r.   NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Środa  12.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   13.02.2020 r.  

17:00 + ks. kan. Adolf Maciąg
 

Piątek   14.02.2020 r.   św. Cyryla i Metodego

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   15.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

6. niedziela zwykła 16.02.2020 r. niedziela parafialna

8:30 ++ Jan i Krzysztof Ryba; ++ teściowie: Stefania i Stefan Ryba; ++ rodzice i bracia z rodziny Adamcewicz
10:00 + Józef Górecki (1. rocznica śmierci); ++ Marianna i Apolinary
11:30 + Jan Ośko (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Światło dobrych uczynków

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 58,7–10

To mówi Pan:

Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”.

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i na­karmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112,4–5. 6–7.8a i 9

Refren: Wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych.

On wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi,
który z litości pożycza,
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny,
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

DRUGIE CZYTANIE

Nauczanie świętego Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 2,1–5

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. Postanowi­łem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazy­waniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mą­drości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8,12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,13–16

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu­cenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po­łożone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: