Ofiarowanie Pańskie 02.02.2020 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę zwykłą – święto Ofiarowania Pańskiego nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W Polsce kończy ono tradycyjny okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek

*** Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego festynu parafialnego.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (05.02) — św. Agaty, dziewicy i męczennicy

— czwartek (06.02) — św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie Parafian, którzy przeprowadzili w ubiegłym tygodniu zakup węgla i jego zsyp do kotłowni.

*** Po mszy św. o godz. 10:00 zapraszam do zakrystii na krótkie spotkanie Rodziców dzieci I-komunijnych i rocznicowych.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.

*** W czwartek spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 2. i 3. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W gablocie została umieszczona informacja oraz plakat dotyczący 9. edycji akcji „40 Dni dla Życia” oraz ogłoszenie Szkoły Podstawowej nr 3.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka – śp. Wioletta Wickel. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kim są paulini”] przeczytamy m.in.: o Maryjnych drogach Kardynała Wyszyńskiego; o Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego; o tym, komu można odmówić Komunii św. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pobycie Monstrancji Adoracyjnej z Medjugorie w Jaworze; o spotkaniach opłatkowych w Jeleniej Górze i Gościszowie oraz Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie; o góralskim kolędowaniu w Legnicy; o modlitwie ekumenicznej w Karpaczu; o akcji charytatywnej na rzecz chorej Agnieszki w Legnicy. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o Chiarze Lubich, założycielce Ruchu Focolari; o debacie na temat praworządności w Polsce oraz o kandydatach w wyborach na Prezydenta RP.

INTENCJE MSZALNE  02-09.02.2020 roku

ofiarowanie pańskie  02.02.2020 r.   
8:30 + syn Mariusz Pałka (14. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Anna i Edward Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z Rodziny Cerkanowicz i Pałka
10:00 ++ Tadeusz (3. rocznica śmierci) i Stanisława Pol
11:30 ++ Henryk, Grzegorz, Stanisława, Karolina, Maria i Piotr
 

Poniedziałek  03.02.2020 r.  

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  04.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  05.02.2020 r.   św. Agaty

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   06.02.2020 r.   św. Pawła Miki i Towarzyszy

17:00 O wieczną radość dla ++ rodziców: Wilhelma i Gertrudy Grochol i członków ich rodzin z okazji 80. rocznicy ślubu.
 

Piątek   07.02.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   08.02.2020 r.  

17:00 ++ z rodziny Ripołowskich: Stanisław, Maria, Irena, Anna; + Zbigniew Markowski
 

5. niedziela zwykła  09.02.2020 r.   

8:30 ++ Karol (1 rocznica śmierci) i Krystyna Mucha
10:00 ++ rodzice: Janina i Wincenty Pawłowscy
11:30 + Henryk Rałowski

PIERWSZE CZYTANIE

Ml 3,1-4

Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

To mówi Pan Bóg:

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24,7-8.9-10

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały?
Pan dzielny i potężny,
Pan potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

DRUGIE CZYTANIE
(Gdy święto jest obchodzone w niedzielę)

Hbr 2, 14-18

Chrystus upodobnił się do braci

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe.

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Oto Słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 2,32

Alleluja, alleluja, alleluja

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Łk 2,22-40

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: