3. niedziela zwykła 26.01.2020 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę zwykłą – Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce oraz Dzień Pomocy Chorym na Trąd. Decyzją papieża Franciszka, ogłoszoną w Motu proprio „Aperuit illis”, przeżywamy dzisiaj po raz pierwszy Niedzielę Słowa Bożego. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (28.01) — św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

— piątek (31.01) — św. Jana Bosko, prezbitera

— niedziela (02.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wczoraj dobiegła końca wizyta duszpasterska A.D.2020. Dziękuję za wszystkie kolędowe spotkania – ich podsumowanie zostanie przedstawione za tydzień. Od wtorku wracamy do stałego porządku liturgii w dni powszednie – msze św. o godz. 17:00.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie Parafian, którzy w miniony piątek zdemontowali dekorację świąteczną w kościele.

*** W piątek Ks. Biskup Marek Mendyk obchodzi 11. rocznicę święceń. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach. W tej intencji zostanie odprawiona piątkowa msza św.

*** W tym tygodniu przypada 1. sobota miesiąca. W godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** W minionym tygodniu został odebrany – przekazany do renowacji w grudniu 2019 roku – kielich mszalny.

*** W gablocie została umieszczona informacja oraz plakat dotyczący 9. edycji akcji „40 Dni dla Życia” oraz ogłoszenie Szkoły Podstawowej nr 3.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie organizacji tegorocznego festynu parafialnego.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Internet – realne zagrożenie”] przeczytamy m.in.: o rezygnacji z pracy przez prof. Ewę Budzyńską, aby bronić prawdy o rodzinie i wolności nauki; o Ewangelii w czasach internetu; o dziennikarstwie w czasach dezinformacji; o szansach dialogu z islamem; o trwającej w częściach III wojnie światowej i związanych z tym ostrzeżeniach papieża Franciszka; o stanie religijności Polaków. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 10. Festiwalu Trzech Kultur w Krzeszowie; o wigilijno-noworocznym spotkaniu strażaków w Wojciechowie; o jubileuszo Ks. Biskupa Marka Mendyka; o jasełkach w Nowej Wsi Legnickiej; o obchodach jubileuszo 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Lubinie; o nieszporach ekumenicznych w Legnicy; o spotkaniach opłatkowych w Mysłakowicach i Mirsku; o Koncercie Kolęd i Pastorałek w naszej parafii. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o inicjatywie papieża Franciszka o ustanowieniu Niedzieli Słowa Bożego; o wypowiedziach papieży, wygłoszonych na terenie obozu Auschwitz, odpowiadające na pytanie, jak mogło dojść do takiego ludobójstwa; o tym, jak nie mogąc się podnieść z łóżka żyć pełnymi garściami.

INTENCJE MSZALNE  26.01-02.02.2020 roku

3. niedziela zwykła   26.01.2020 r.   
8:30 ++ Julia i Franciszek; + Zbigniew Płocki
10:00 PRO POPULO
11:30 + Marian Synowiec
 

Wtorek  28.01.2020 r.   św. Tomasza Z Akwinu

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  29.01.2020 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   30.01.2020 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Jolanty (urodziny) i Rodziny
 

Piątek   31.01.2020 r.   św. Jana Bosko

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Ks. Biskupa Marka Mendyka (11. rocznica święceń biskupich)
 

Sobota   01.02.2020 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Ofiarowanie Pańskie  02.02.2020 r.   

8:30 + syn Mariusz Pałka (14. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Anna i Edward Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z Rodziny Cerkanowicz i Pałka
10:00 ++ Tadeusz (3. rocznica śmierci) i Stanisława Pol
11:30 ++ Henryk, Grzegorz, Stanisława, Karolina, Maria i Piotr

PIERWSZE CZYTANIE
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 8,23b-9,3

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy Jak w dniu porażki Madianitów.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 27,1.4.13-14

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,10-13.17

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”.

Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 4,12-23

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: