Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2020 roku

*** Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 8:30 i 10:00.

*** Po mszy św. o godz. 10:00 rozpocznie się Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek, którego przesłaniem są słowa: „Przyjdź na świat”. Serdecznie witam przybyłych Gości i życzę pięknego przeżycia koncertowego czasu. Po zakończeniu koncertu wszystkich wykonawców zapraszamy na poczęstunek w świetlicy.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (17.01) — św. Antoniego, opata

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu odbyło się Parafialne Spotkanie Opłatkowe. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom wspierającym jego organizację oraz uczestnikom – za piękną atmosferę wspólnotowej modlitwy i kolędowania.

*** Trwa wizyta duszpasterska A.D.2020 – jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Rozpoczęcie kolędy od poniedziałku do piątku o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2020”. W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek) o godz.8:00, w sobotę o godz. 10:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 13.01.2020 r. (poniedziałek) — ul. Krótka, ul. Fortowa, ul. Groblowa [15:30]

— 14.01.2020 r. (wtorek) — ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6 i 7A) [15:30]

— 15.01.2020 r. (środa) — ul. Stawowa 17-11 (+ nr 6 i 7A) [15:30]

— 16.01.2020 r. (czwartek) — ul. Zamkowa 6a-6 [15:30]

— 17.01.2020 r. (piątek) — ul. Zamkowa 1-5 [15:30]

— 18.01.2020 r. (sobota) — ul. Górna 1a-7a [14:00]

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU, natomiast harmonogram tegorocznej wizyty duszpasterskiej został umieszczony W TYM MIEJSCU. [aby aktywować przekierowanie trzeba najechać myszką na napis „W TYM MIEJSCU”]. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Słuchaczy i sympatyków Radia Maryja zachęcam do zapoznania się ze szczegółami wyjazdu do Krzeszowa na spotkanie opłatkowe (19.01.2020 r.). Plakat z informacjami został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Chrzest – sakrament czy zwyczaj” – cena: 6 zł] przeczytamy m.in.: o nawróceniach na chrześcijaństwo przez muzułmanów; o Maryi Współodkupicielce; o koncepcjach świętowania szabatu i niedzieli; o kard. Luisie Tagle; o Europejskim Spotkaniu Młodych Taize we Wrocławiu; o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego kolejnego wniosku ws. aborcji eugenicznej; o akcji „Ambulans z serca”; o istocie i właściwym podejściu do problemów małżeńskich. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o balu opłatkowo-sylwestrowym w Legnicy; o spotkaniach opłatkowych w Legnicy i Jeleniej Górze-Zabobrzu; o koncercie braci Golców w Krzeszowie i zespołu Zakopower w Lubinie; o akcji charytatywnej „Uśmiech pod choinkę – 2019”, przeprowadzonej przez legnicki Oddział TPD; o 6. Konferencji Naukowej GPW2019 w Jeleniej Górze-Cieplicach; o wysadzeniu kościoła poewangelickiego w Lubaniu (1956 r. – opowiada nasz parafianin, Piotr Lejczak). W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o tym, jak wychować wierzące dziecko; na czym polega zgodna z nauczaniem Kościoła ekologia; dlaczego katolik nie może wierzyć we wróżby.

INTENCJE MSZALNE  19-19.01.2020 roku

Niedziela Chrztu Pańskiego   12.01.2020 r.     
8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 W intencji uczestników 8. Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek
 

Wtorek  14.01.2020 r.  

8:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /3/
 

Środa  15.01.2020 r.  

8:00 PRO POPULO  – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   16.01.2020 r.  

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   17.01.2020 r.   św. Antoniego

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   18.01.2020 r.  

10:00 ………………………………………………………………………………………….
 

2. niedziela zwykła   19.01.2020 r.    niedz.parafialna 

8:30 + Agnieszka Białkowska  (imieninowa)
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Henryk Rutka (1. rocznica śmierci); + Jan Hałajko (urodzinowa)

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Mt 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”

Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: