2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 05.01.2020 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego festynu parafialnego. Po sumie parafialnej ostatnie spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** O godz. 15:00 rozpocznie się w świetlicy parafialnej Parafialne Spotkanie Opłatkowe, na które serdecznie zapraszam. Jednocześnie gorąco dziękuję osobom wspierającym jego organizację.

*** Dzisiaj odbędzie się koncert niesłyszącego tenora Olivera Palmera – w kościele św. Jadwigi (po mszy św. o godz. 10:30) i w kościele Świętej Trójcy (po mszy św. o godz. 12:00). Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.01) — Objawienie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (12.01) — niedziela Chrztu Pańskiego

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego – 3. Króli. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00 – podczas obu mszy św. zostanie poświęcona przygotowana kreda i kadzidło (za ich przygotowanie dziękuję p. Alicji, p. Emilii i p. Zbigniewowi). O godz. 14:00 rozpocznie się koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Józefa w Olszynie. Plakat ze szczegółami został umieszczony w gablocie.

*** Trwa wizyta duszpasterska A.D.2020 – jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2020”. W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek) o godz.8:00, w sobotę o godz. 9:30 (z racji sprzątania kościoła).

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 07.01.2020 (wtorek) — ul. Leśna 61-52, Al. Niepodległości 27, 26, 22a, 22, 21, ul. Rzeczna [15:30]

— 08.01.2020 (środa) — ul. Leśna 51 f-44 d (od końca) [15:30]

— 09.01.2020 (czwartek) — ul. Leśna 44c-42 [15:30]

— 10.01.2020 (piątek) — ul. Leśna 40, 41, 39, 37, 38b, 38a [15:30]

— 11.01.2020 (sobota — ul. Żołnierska, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki 7b, 8, 9, 10, 24, 23, 22 [14:00]

*** Za tydzień, po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. W poniedziałek upływa termin zgłoszeń. Formularz zgłoszenia uczestnictwa został umieszczony na stronie parafialnej (zakładka Aktualności).

*** Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej aktualna prasa katolicka będzie dostępna na stoisku przy chrzcielnicy. Na dawnym regale prasowym będzie umieszczana bezpłatna prasa dla osób zainteresowanych tematyką religijną.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Pytania o Boże Narodzenie” – cena: 6 zł], z dodatkiem – modlitewnikiem „Modlitwy w każdym czasie” – przeczytamy m.in.: refleksję „Obserwatora” o wydarzeniach rozpoczętego nowego roku; o Trzech Królach; o zniesieniu przez papieża Franciszka tzw. sekretu papieskiego w sprawach dotyczących wykorzystywania dzieci, przemocy seksualnej i pornografii dziecięcej; o przygotowaniach do beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego; o tym, jak uchronić dzieci przed pornografią; . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o planowanych w diecezji obchodach uroczystości Trzech Króli; o świadectwie Pawła Cwynara w parafii  Gwizdanów; o mikołąjowych odwiedzinach uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włosieniu w lubańskim szpitalu; o kresowych tradycjach świątecznych w Gierałtowie; o wizycie św. Mikołaja w Krzeszowie; o przebiegu III Mikołajkowego Turnieju Ministrantów. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o cudzie wymodlonym za wstawiennictwem Stanisławy Leszczyńskiej, niezwykłej położnej, której proces beatyfikacyjny trwa; o krytyce papieża, facebookowych reformatorach i prawdziwych kryzysach Kościoła; o tym, czy tylko katolicy będą zbawieni. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” [cena 5 zł] z kostką „ABC Miłości” do samodzielnego złożenia.


INTENCJE MSZALNE  05-12.01.2020 roku

2 niedziela po narodzeniu pańskim   05.01.2020 r.     
8:30 PRO POPULO
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Domicela i Józef Żaczek; ++ z rodziny Żaczek
 

Poniedziałek  06.01.2020 r.   Objawienie Pańskie

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Wtorek  07.01.2020 r.  

8:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /2/
 

Środa  08.01.2020 r.  

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   09.01.2020 r.  

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   10.01.2020 r.  

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   11.01.2020 r.  

9:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Niedziela Chrztu Pańskiego   12.01.2020 r.     

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 W intencji uczestników Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 24,1-2.8-12

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 147,12-13,14-15,19-20

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,3-6.15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 1 Tm 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: