Sprawozdanie roczne 2019

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO

I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2019

 

    Sprawozdawczy rok kalendarzowy 2019 (rok kolejnej, 3. w obecnym składzie osobowym wizytacji kanonicznej, przeprowadzonej przez Biskupa Legnickiego, ks. Zbigniewa Kiernikowskiego) – dziesiąty rok funkcjonowania wspólnoty w powiększonym składzie osobowym (ilość mieszkańców należących do naszej wspólnoty wynosi 1785 osób; faktycznie mieszkających na terenie parafii – 1510) – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń.

    Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

 • W niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji w październiku) uczestniczy 15,03% Parafian [w 2018 – 11,86%]; z tej grupy 44,93% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. [2018 r. – 46,35%].
 • W tym roku rozdano 6336 komunii [2018 r. – 7400].
 • Sakramentu Chrztu udzielono 7. dzieciom [w roku 2018 – 4].
 • Związek małżeński zawarła 1 para [w roku 2018 – 1].
 • Do wieczności odeszło 18 parafian [w roku 2018 – 14] – dane obejmują tylko pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych.
 • W uroczystości I Komunii św. wzięła udział 5-osobowa grupa dzieci [2018 – 9].
 • W trzecim roku 3-letniego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy 11-osobowa grupa Młodzieży; zaś rok pierwszy rozpoczęła grupa 13-osobowa.
 • Grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą 1. sobotę miesiąca liczy obecnie 7 osób (w roku 2018 – 8).
 • W okresie od 01.01.2018 roku sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi chorych i wiatyku udzielono 124. osobom (z tego 95 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia podczas parafialnych obchodów Światowego Dnia Chorego).
 • Parafialna wspólnota Żywego Różańca gromadzi na dzień dzisiejszy 36 osób [w roku 2018 – 39].
 • Druga parafialna grupa formacyjna – Rycerstwo Niepokalanej – liczy obecnie 25 osób [w roku 2018 – 26].
 • Stałe spotkania obu wyżej wymienionych grup odbywają się w każdą sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych.
 • Parafialne koło Służby Liturgicznej liczy obecnie 2 osoby [2018 – 3].
 • Powstały w ramach przygotowań do wizytacji w 2014 r. Chór Parafialny MAKSYMILIANKI tworzy 7-osobowa grupa rozśpiewanych Parafianek.
 • Działająca od września 2014 roku Parafialna Schola DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI liczy obecnie 12 osób.
 • Zaprzysiężona w marcu 2016 roku Rada Parafialna 3. kadencji liczy obecnie 17 osób [2017 r. – 19].
 • Przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania [rocznik 3. i 2. – 2. czwartek miesiąca; rocznik 1. – 3. czwartek miesiąca] oraz do I Komunii św. [1. niedziela miesiąca].
 • Tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe; Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz msza św. roratnia o godz. 17:00.
 • Zauważalnym jest spadek zainteresowania, zapoczątkowaną w październiku 2009 roku, piątkową adoracją Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po mszy św. oraz Eucharystią w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (każda 3. środa miesiąca).
 • Z racji małego zainteresowania Parafian oraz śmierci o. Andrzeja Smołki ss.cc w roku sprawozdawczym nie została odprawiona ani jedna msza św. z modlitwą o uzdrowienie.
 • Podobnie, jak rok temu, dużym sukcesem okazała się tegoroczna uroczystość odpustowa, połączona z organizacją Festynu Parafialnego [niestety, dała się zauważyć tendencja zniżkowa liczby uczestników].
 • Nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszyła się uroczystość św. Mikołaja (w tym roku przygotowano 66 paczek).
 • W odróżnieniu od kilku minionych lat (z tendencją zniżkową) zauważalnie wzrosła liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w nabożeństwach październikowych i roratach.
 • Mijający rok stał się okazją do przeprowadzenia 4. koncertów: Kolęd i Pastorałek (13.01), Pieśni Wielkanocnej (28.04); koncert podsumowujący 5. rok działalności chóru MAKSYMILIANKI i scholi DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI (16.06) oraz tradycyjna, już 11. Cecyliada (24.11) [warto nadmienić, że spotkania te zaczęły już nabierać charakteru regionalnego – bierze w nich udział rosnąca grupa wykonawców z zewnątrz]. Zostało także przeprowadzone – przy dużym zaangażowaniu kandydatów do Bierzmowania – misterium „Refleksja Listopadowa” [01.11] i „Różaniec dla Ojczyzny” [11.11].
 • Od 7. lat w kalendarium wydarzeń parafialnych wpisała się msza św. w intencji trzeźwościowej, sprawowana w 1. poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 – czynny udział bierze w niej regionalna grupa Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej oraz osoby towarzyszące. Niestety, zainteresowanie Parafian udziałem w niej oraz podejmowaniem postanowień abstynenckich jest niewielkie.
 • Niestety, kończący się rok obfitował w negatywne zmiany personalne: w parafialnej grupie dekoratorskiej (od 2018 roku liczy 2 osoby); w funkcji florystki kościoła; na stanowisku kościelnego (obecnie funkcję tę pełnią – w ograniczonym zakresie – 2 osoby).
 • Parafialne Koło Caritas liczy obecnie 2 osoby.

Rok 2019 na płaszczyźnie inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym był może mniej intensywny – warto jednak zaznaczyć, że zaplanowane na rok sprawozdawczy i następne inwestycje wiążą się z dużym nakładem kosztów:

 • Pozyskanie zabytkowego kielicha mszalnego oraz 8 ławek umieszczonych przy wejściu głównym i na chórze.
 • Modernizacja części placu kościelnego przy wejściu głównym oraz najbardziej zniszczonej części (od strony kotłowni).
 • Modernizacja wewnętrznego oświetlenia Piety.
 • Montaż okien w zakrystii oraz alarmowego wyłącznika prądu w kościele.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w roku sprawozdawczym 2019. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Państwa życzliwość, zrozumienie oraz pomoc modlitewna i materialna. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których          w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.

Dodaj komentarz: