Niedziela Świętej Rodziny 29.12.2019 roku

*** Przeżywamy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (01.01) — Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

— czwartek (02.01) — św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII  – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** We wtorek kończymy stary rok kalendarzowy 2019. Wszystkim Parafianom oraz przybyłym Gościom życzę pięknie przeżytego Sylwestra i radosnego wkroczenia w rok 2020. Zapraszam także na mszę św. o godz. 17:00 (podczas której zostanie przedstawione sprawozdanie roczne) oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. W tym dniu za publiczne odmówienie lub odśpiewanie w kościele hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny.

*** W środę (01.01.2020 r.) obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Modlitwy o pokój na świecie. Msze św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** Wizyta duszpasterska A.D.2020 rozpocznie się w czwartek (02.01.2020 roku) – według porządku, który został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. Rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2020”.

*** W okresie kolędy msze św. w tygodniu (wtorek-piątek) o godz.8:00, w sobotę o godz. 10:00.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

– 02.01.2020 (czwartek) — Aleja Niepodległości 1-8b [15:30]

– 03.01.2020 (piątek) — Aleja Niepodległości 9-20 [15:30]

 – 04.01.2020 (sobota) — ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11 [14:00]

*** W sobotę (04.01) w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. O godz. 10:00 msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** W niedzielę (05.01) odbędzie się w świetlicy parafialnej tegoroczne parafialne spotkanie opłatkowe. Rozpoczęcie o godz. 15:00. Serdecznie zapraszam.

*** Zgodnie z 13-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Tegoroczny odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (12.01.2020 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Formularz zgłoszenia uczestnictwa został umieszczony na stronie parafialnej (zakładka Aktualności).

*** Za tydzień, po każdej mszy św., odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów organizacji festynu parafialnego. Po sumie parafialnej ostatnie spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Danuta Teresa Klementowicz. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. Planowany terminarz wydarzeń parafialnych na rok 2020 został umieszczony W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Pytania o Boże Narodzenie” – cena: 10 zł] znajdziemy m.in.: płytę i śpiewnik z kolędami „Golec uOrkiestra”; kalendarz ścienny „Gdy mam Boga, mam wszystko” (ze zdjęciami Prymasa Tysiąclecia); list papieża Franciszka. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o warsztatach w Zebrzydowej; o nowym Roku Duszpasterskim; o pożegnaniu śp. ks. prał. dr. Józefa Steca w Jeleniej Górze-Cieplicach.

INTENCJE MSZALNE  29.12.2019-05.01.2020 roku

Niedziela świętej rodziny   29.12.2019 r.     
8:30 W intencji rodziny
10:00 O szybki powrót do zdrowia i Boże miłosierdzie dla ks. Czesława Misiewicza
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek   31.12.2019 r.  

17:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej
 

Środa  01.01.2020 r.   Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

10:00 + Mieczysław Gołos (25 rocznica śmierci – imieninowa)
11:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   02.01.2020 r.   św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

8:00 ++ Eleonora i Kazimierz (rocznica śmierci); ++ z Rodziny
 

Piątek   03.01.2020 r.  

8:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /1/
 

Sobota   04.01.2020 r.  

10:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

2. niedziela po Narodzeniu Pańskim   05.01.2020 r.     

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,2-6.12-14

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2,3,4-5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,12-21

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 2,13-15.19-23

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.

Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: