4. niedziela Adwentu 22.12.2019 roku

IV Niedziela Adwentu

*** Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu – ostatnią niedzielę tego okresu.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (25.12) — Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— czwartek (26.12) — św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— piątek (27.12) — św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— sobota (28.12) — Świętych Młodzianków, męczenników (święto)

— niedziela (29.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy tegoroczne rekolekcje adwentowe. Jeszcze raz dziękuję za posługę rekolekcyjną ks. Piotrowi Prajs. Dziękuję także Parafianom uczestniczącym w tym świętym czasie oraz osobom, które podjęły się ugoszczenia księży na plebanii.

*** Opłatki, dekoracje świąteczne i sianko pod obrus można nabyć na stoisku kiermaszowym.

*** W minionym tygodniu zakończyliśmy tegoroczne spotkania roratnie. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” ich uczestnikom – szczególnie licznej grupie dzieci i młodzieży – za aktywność i kreatywność (wyrażaną udziałem w mszach św. i jakością wykonywanych serduszek).

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” grupie Parafian, która przygotowała świąteczną dekorację prezbiterium i aranżację kwiatową oraz przygotowała naszą świątynię na obchód czasu Świąt.

*** We wtorek, podczas popołudniowych Wigilii w naszych rodzinach, wkroczymy w świętowanie Tajemnicy Narodzin Syna Człowieczego. Zwieńczeniem tego wieczoru będzie Pasterka o północy, na którą serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do pielęgnowania tradycji wigilijnych – rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Dla ułatwienia na stronie parafialnej (w zakładce AKTUALNOŚCI. ) został umieszczony obrzęd wieczerzy wigilijnej.

*** Msze św. w czasie świątecznym będą sprawowane w porządku: 25.12.2019 r. – godz. 10:00 i 11:30; 26.12.2019 r. – godz. 8:30 i 11:00; 27-28.12.2019 r. – godz. 17:00; 29.12.2019 r. – porządek niedzielny.

*** W przyszłą niedzielę (29.12) podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*** Zgodnie z 13-letnią tradycją, na zakończenie liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego organizujemy Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Tegoroczny odbędzie się w niedzielę Chrztu Pańskiego (12.01.2020 roku) po mszy św. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie (+48 792631126). Zgłoszenie uczestnictwa zostanie umieszczone na stronie parafialnej (Aktualności) w czasie świątecznym (26.12).

*** Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej aktualna prasa katolicka będzie dostępna na stoisku przy chrzcielnicy. Na dawnym regale prasowym będzie umieszczana bezpłatna prasa dla osób zainteresowanych tematyką religijną.

*** Za tydzień, po każdej mszy św., odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Pytania o Boże Narodzenie” – cena: 10 zł] znajdziemy m.in.: płytę i śpiewnik z kolędami „Golec uOrkiestra”; kalendarz ścienny „Gdy mam Boga, mam wszystko” (ze zdjęciami Prymasa Tysiąclecia); list papieża Franciszka. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o warsztatach w Zebrzydowej; o nowym Roku Duszpasterskim; o pożegnaniu śp. ks. prał. dr. Józefa Steca w Jeleniej Górze-Cieplicach Dzisiaj, w powiększonym wydaniu świąteczno-noworocznym wydaniu „Gościa Niedzielnego” m.in. scenariusz rodzinnej modlitwy przed wieczerzą wigilijną oraz specjalny list, w którym papież Franciszek wyjaśnia bogatą symbolikę żłóbka; reportaż o rodzinnym życiu Franciszka Pieczki i artykuł wyjaśniający tajemnicę narodzenia Jezusa Chrystusa.

INTENCJE MSZALNE  22-29.12.2019 roku

4. niedziela Adwentu     22.12.2019 roku     
8:30 ++ Anna i Franciszek Misiurka; ++ Jan i Jadwiga Łabno; ++ z rodziny
10:00 PRO POPULO
11:30 W intencji grupy dekoratorek i obsługi ołtarza oraz grupy, która przygotowała kościoł na obchód czasu świątecznego.
 

Wtorek   24.12.2019 r.  

24:00 PRO POPULO
 

Środa   25.12.2019 r.   Narodzenie Pańskie    

10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Zygmunt Adamek (18. rocznica śmierci); ++ z rodziny Adamek, Słowińskich i Chawchunowicz
 

czwartek   26.12.2019 r.   św. Szczepana

8:30 + Krzysztof Gołos (od rodziny Skotnickich z dziećmi)
11:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  27.12.2019 r.  św. Jana ap. I ewang.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   28.12.2019 r.     św. Młodzianków

17:00 + Andrzej Jakubczyk  (30. dzień po pogrzebie)
 

Niedziela świętej rodziny   29.12.2019 r.     

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Panna pocznie i porodzi Syna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 7,10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: ”Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: ”Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: ”Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24,1-2,3-4,5-6

Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 1,1-7

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 1,18-24

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: