3. niedziela Adwentu 15.12.2019 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Dzisiaj rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje adwentowe, których prowadzenia podjął się KS. Piotr Prajs, proboszcz parafii św. Katarzyny w Rudzicy. Gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Msze św. dzisiaj w porządku niedzielnym, jutro – o godz. 9:00 i 18:00. Jutro, po mszy św. o godz. 9:00 odwiedzimy chorych z posługą – proszę o zgłaszanie w zakrystii osób, które chciałyby skorzystać z możliwości przedświątecznej spowiedzi i komunii św. PROGRAM REKOLEKCJI – zakładka AKTUALNOŚCI.

*** Przeżywamy NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W minionym tygodniu zostały zakończone prace modernizacyjne przy oświetleniu prezbiterium. Za wielką pomoc serdecznie dziękuję panom: Eugeniuszowi Majcher i Zbigniewowi Rałowskiemu. Dziękuję także panu Andrzejowi Rybowicz za wykonanie prac wykończeniowych przy oknach w zakrystii i przedzakrystii.

*** Trwa Kiermasz świąteczny – przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, dekoracje świąteczne (przygotowane przez nasze „Maksymilianki”) i kartki świąteczne.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w mszach św. ku czci NMP – roratach (jutro o godz. 18:00, od wtorku do soboty o godz. 17:00).

*** Od wtorku rozpoczynamy 2. część Adwentu – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozpoczynamy także bezpośrednie przygotowania parafii do przeżycia zbliżających się świąt. W czwartek (19.12) zapraszam od godz. 16:00 do montażu dekoracji świątecznej. Po zakończeniu montażu sprzątanie kościoła.

*** Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej od następnej niedzieli aktualna prasa katolicka będzie dostępna tylko w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

INTENCJE MSZALNE  15-22.12.2019 roku

3. niedziela Adwentu  GAUDETE    15.12.2019 roku      REKOLEKCJE
8:30 ++ z rodziny Chmurów, Statkiewiczów, Jóźwickich i Beniaków
10:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Jerzego i rodziny
11:30 ++ z rodziny Adamek, Słowińskich, Wilas i Debernych
 

Poniedziałek   16.12.2019 r.    Rekolekcje – dzień spowiedzi św.

9:00 ++ Władysław i Władysława (5. rocznica śmierci) Ślęk; ++ z rodziny
18:00 ++ Kazimierz (31. rocznica śmierci) i Romuald Undro; + Stanisława Pasieka
 

Wtorek   17.12.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   18.12.2019 r.     

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Piątek   20.12.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   21.12.2019 r.     

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. niedziela Adwentu     22.12.2019 roku     

8:30 ++ Anna i Franciszek Misiurka; ++ Jan i Jadwiga Łabno; ++ z rodziny
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

 

PIERWSZE CZYTANIE

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 35,1-6a.10

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,7.8-9a.9bc-10

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Przyjście Pana jest już bliskie

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 5,7-10

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 11,2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: