Niepokalane Poczęcie NMP 08.12.2019 r.

*** Dzisiaj przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Po sumie parafialnej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 13:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (10.12) — NMP Loretańskiej

— piątek (13.12) — św. Łucji, dziewicy i męczennicy

— sobota (14.12) — św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa Kiermasz świąteczny – przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, dekoracje świąteczne (przygotowane przez nasze „Maksymilianki”) i kartki świąteczne.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w mszach św. ku czci NMP – roratach (codziennie od wtorku do piątku o godz. 17:00).

*** W czwartek (12.12) ostatnie w tym roku spotkanie kandydatów do Bierzmowania wszystkich roczników. Spotkanie rozpoczyna msza św. Na spotkanie to zapraszam także wszystkich Rodziców.

*** W piątek (13.12) kolejna rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego – pamiętajmy w naszych modlitwach o jego ofiarach. O godz. 18:00 ostatnia w tym roku sesja Rady Parafialnej.

*** W minionym tygodniu został częściowo zmodernizowany układ lamp oświetlenia prezbiterium. Za wielką pomoc serdecznie dziękuję panom: Eugeniuszowi Majcher i Dawidowi Faltyn.

*** Przy ostatniej ławce zostały wystawione nowe kalendarze udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

*** Za tydzień rozpoczynamy tegoroczne parafialne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Piotr Prajs. Dniem spowiedzi będzie poniedziałek (16.12). W tym dniu także odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem – proszę o zgłaszanie osób zainteresowanych w zakrystii.

*** Także za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Polak przy konfesjonale”] przeczytamy m.in.: o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej ks. Jana Franciszka Machy; o kryzysie wiary w Europie (rozmowa z prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ks. kard. Robertem Sarahem); o Niepokalanej w dniu dzisiejszej uroczystości; o ogłoszeniu stanu wojennego i jego reperkusjach wobec Kościoła w Polsce; o wizycie papieskiej w Japonii. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. List Pasterski Biskupa Legnickiego na I Niedzielę Adwentu 2019 r.; o spotkaniu Rady Katolików Świeckich w WSD w Legnicy; o odznaczeniu grobu Juliusza Poźniaka w ramach akcji „Ocalamy”; o uroczystej mszy św. w intencji bohaterskich obrońców Lwowa w 1918 roku w Bolesławcu; o akcji „Miś” w Smolniku; o podsumowaniu różańcowej modlitwy w intencji misji w Olszynie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. kolejna odsłona adwentowego cyklu, zatytułowanego „Pan jest blisko”; historia domu Matki Bożej cudownie przeniesionego do Loreto; o początkach Wspólnoty z Taize; historia złota wywiezionego z Polski w pierwszych dniach września 1939 roku

INTENCJE MSZALNE  08-15.12.2019 roku

Niepokalane Poczęcie NMP    08.12.2019 roku     
8:30 + Władysław Jankowski; ++ Rodzice i Rodzeństwo z obu stron
10:00 + Stanisław Wolniak  (4. rocznica śmierci)
11:30 Dziękczynna za udany zabieg z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny
 

Wtorek   10.12.2019 r.   

17:00 + Kazimierz Edward Baczyński
 

Środa   11.12.2019 r.  

17:00 PRO POPULO –  w intencji Organizatorów i Dobrodziejów akcji MIKOŁAJ’2019
 

Czwartek   12.12.2019 r.     

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   13.12.2019 r.   św. Łucji

17:00 ++ Rodzice: Cecylia i Władysław oraz Bracia: Leszek i Roman z Rodziny Kubeckich
 

3. niedziela Adwentu  GAUDETE    15.12.2019 roku      REKOLEKCJE

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

  1. czytanie (Rdz 3, 9-15)

Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże.

Psalm (Ps 98, 1-4)

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

  1. czytanie (Rz 15, 4-9)

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.

Oto słowo Boże.

Aklamacja (Łk 1, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: