Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 24.11.2019 roku

*** Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po mszy św. o godz. 8:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie litanii do NSPJ i aktu poświęcenia – uczestnicy mogą zyskać odpust zupełny.

*** Dzisiaj, po sumie parafialnej, odbędzie się 11. odsłona Cecyliady Parafialnej. Z racji koncertu msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Dzisiaj także zwracamy kalendarze udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— sobota (30.11) — św. Andrzeja Apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W czwartek (21.11) kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 1. Przypominam – spotkanie rozpoczyna Eucharystia.

*** W sobotę kończymy rok liturgiczny 2018/2019. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent.

*** Za tydzień rozpoczynamy akcję OPŁATEK oraz sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Po każdej mszy św. zbiórka ofiar na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego. Po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Ponawiam prośbę o zgłoszenie osób do pomocy przy wzniesieniu i demontażu szopki betlejemskiej – od tego zależy koncepcja świątecznej dekoracji prezbiterium.

*** Tegoroczne parafialne rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Piotr Prajs, odbędą się w dniach 15-16.12.2019 roku. Dniem spowiedzi będzie poniedziałek (16.12).

*** W sobotę, 30.11, odbędzie się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury 5. sesja liturgiczna „Duch Święty w liturgii Kościoła”. Szczegóły można znaleźć w plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Świeccy w Kościele”] przeczytamy m.in.: o śmierci biskupa seniora ks. Bronisława Dembowskiego; o papieskiej wizycie do Tajlandii i Japonii; o tym, czy Kościół jest potrzebny, by wierzyć w Boga; o pogrzebach nienarodzonych i promowaniu kultury życia; o budowie kaplicy wieczystej adoracji na I p. wrocławskiego dworca kolejowego. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach Święta Niepodległości w Legnicy, Bogatyni, Nowej Wsi Legnickiej, Mysłakowicach, Chojnowie; o pogrzebach kapłanów: śp. ks. prał. Władysława Jóźkowa, śp. ks. prał. Bolesława Szczęcha i śp. ks. prał. Wenancjusza Roga. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. kalendarz ścienny z Janem Pawłem II na 2020 rok; o tym, czy w Polsce jest przestrzegana wolność religijna?; o prawdopodobnie najstarszym sanktuarium maryjnym w Europie. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z lampionem roratnik do samodzielnego złożenia i wskazówkami co robić, aby dobrze przygotować się na Boże Narodzenie.

INTENCJE MSZALNE  24.11-01.12.2019 roku

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata    24.11.2019 roku      
8:30 + Stefan Wawrzyniak  (2. rocznica śmierci)
11:00 W intencji animatorów śpiewu parafialnego oraz uczestników Cecyliady
 

Wtorek   26.11.2019 r.    

17:00 + ks. Władysław Jóźków
 

Środa   27.11.2019 r.  

17:00 ++ Katarzyna i Stanisław Piskozub, ++ z Rodziny Piskozub
 

Czwartek   28.11.2019 r.     

17:00 + ks. Bolesław Szczęch
 

Piątek   29.11.2019 r.  

17:00 + Krzysztof Gołos (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota   30.11.2019 r.   św. Andrzeja

17:00 W intencji Andrzeja: Barskiego, Rybowicza, Rutki; + Andrzej Mikłaszewicz
 

1. niedziela Adwentu    01.12.2019 roku      

8:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Aliny (urodzinowa)
10:00 …………………………………………………………………………………………..
11:30 + Wanda Piasecka (1. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

2 Sm 5,1-3

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”.

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 122,1-2.4-5

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1,12-20

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.

I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.

Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: