32. niedziela zwykła 10.11.2019 roku

*** Dzisiaj przypada 32. niedziela zwykła – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (11.11) — św. Marcina z Tours, biskupa. Narodowe Święto Niepodległości.

— wtorek (12.11) — św. Jozafata, biskupa i męczennika

— środa (13.11) — św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro będziemy przeżywali 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po sumie parafialnej serdecznie zapraszam do wzięciu udziału w  misterium modlitewnym „Różaniec dla Ojczyzny”.

*** W związku z brakiem kartek wypominkowych do odczytania we wtorek, tegoroczne nabożeństwa wypominkowe kończymy „Różańcem dla Ojczyzny” (11.11). W niedziele listopada będziemy pamiętali o naszych zmarłych w modlitwie różańcowej po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30.

*** W czwartek (14.11) kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 2-3. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** 24.11.2019 r. zwracamy kalendarze uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Oblicza patriotyzmu”] przeczytamy m.in.: o powodach rosnącej niechęci do Kościoła i księży; o świętowaniu niepodległości; o wspólnej deklaracji o końcu życia religii monoteistycznych;. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach jubileuszu 20-lecia poświęcenia kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie; o udzieleniu sakramentu bierzmowania w Męcince; o związanym z Dniem Edukacji spotkaniu pracowników szkolnictwa i nauczycieli w Legnicy; o dniu skupienia dla kobiet w Koskowicach; o instalacji relikwii Krzyża Świętego w Gwizdanowie; o nocnym koncercie organowym w Krzeszowie; wspomnienie o śp. ks. Władysławie Bochnaku. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o pokoleniach Niepodległej czyli ludziach, którym zawdzięczamy niepodległość i konkretny kształt naszej ojczyzny; o mało znanym w Polsce św. Jozafacie Kuncewiczu; o współczesnych męczennikach, czyli chrześcijanach cierpiących za wiarę w Chrystusa.

INTENCJE MSZALNE   10-17.11.2019 roku

32. niedziela zwykła    10.11.2019 roku      
8:30 + Stanisław Karwiński  (2. rocznica śmierci)
10:00 + Stanisław Szymko
11:30 + Lucyna Mazurek (od Żywego Różańca)
 

Poniedziałek   11.11.2019 r.     narodowe święto niepodległości

8:30 W intencji Ojczyzny
11:00 ++ Helena, Wilhelm, Zdzisław i Janusz Lejko; ++ z Rodziny Duchnicz
 

Wtorek   12.11.2019 r.     św. Jozafata

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   13.11.2019 r.   św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   14.11.2019 r.  

17:00 W intencji osób animujących misteria „Refleksja Listopadowa” i „Różaniec dla Ojczyzny”
 

Piątek   15.11.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   16.11.2019 r.   

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

33. niedziela zwykła    17.11.2019 roku      niedziela parafialna

8:30 ++ Weronika, Józef, Stanisław Jackiewicz
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Bolesława (19. rocznica śmierci) i Marta Misiurek

PIERWSZE CZYTANIE

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

2 Mch 7,1-2.9-14

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: ”O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”.

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ”Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: ”Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: ”Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 17,1.5-6.8 i 15

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo

Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

DRUGIE CZYTANIE

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

2 Tes 2,16-3,5

Bracia:

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1,5-6

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 20,27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.

Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: