Refleksja listopadowa

   Listopad – czas zadumy nad naturą życia i jego przemijaniem; czas refleksji nad istotą Kościoła, który funkcjonuje na płaszczyźnie ziemskiej (Kościół Pielgrzymujący) oraz poza doczesnej (Kościół Oczyszczający się i Triumfujący). Czas, który choć rozpoczyna radosne dziękczynienie, kieruje nas – także przez wymowę jesiennej aury i przyrody – ku zadumie przy grobach naszych bliskich zmarłych. Czas wyjątkowy – w którym najbardziej „ożywionymi” i rozświetlonymi miejscami stają się nekropolie.

  Aby ten czas dobrze i świadomie przeżyć, trzeba się nań przygotować. W takich właśnie przygotowaniach wzięły udział społeczności dwóch szkół położonych na terenie parafii.

   Rozpoczęły się one w poprzedzające listopadowy czas poniedziałek (28.10.2019 r.). W tym dniu grupa uczniów klas 7. i 8. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu  wraz z wicedyrektorem szkoły, p. Aliną Jarosz oraz katechetą, ks. Piotrem Prajsem, wzięła udział w – mającej wieloletnią tradycję – akcji „Cmentarne porządki”. Prace porządkowe objęły 9 bezimiennych mogił znajdujących się na przykościelnym, nieczynnym już, cmentarzu.

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu wizyty uczniów na cmentarzu. Zdjęcia zostały opublikowane zgodnie z normami Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13.03.2018 roku. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS, aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Tradycja ta została wpisana w pracę dydaktyczną szkoły. Dla młodego człowieka nawiedzenie cmentarza, szczególnie w grupie klasowej, stanowi bowiem bardzo ważny element procesu wychowawczego: budzi jego wrażliwość, tak na rzeczywistość życia wiecznego (nasza modlitwa przy grobach), jak i doczesnego (okazanie szacunku dla religijnych form wyrażania tej pamięci).

   Budzeniu pamięci i wrażliwości młodego pokolenia służyły także odwiedziny lubańskiej nekropolii przez uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu. Wieloletnia tradycja „Szkolnych Zaduszek” konfrontowała nas z faktem śmierci, życia wiecznego i łączności z tymi, którzy odeszli w kilku miejscach i na kilku poziomach. Uczniowie klas 1 BP i 1 TP, wraz z towarzyszącymi im nauczycielami: p. Jolantą Tomaszewską, p. Zofią Pazur, p. Joanną Schabowską (pedagogiem szkolnym) i katechetą, ks. Januszem Barskim, odwiedzili najpierw 2. „stacje”,  uwrażliwiające nas na rzeczywistość śmierci w aspekcie historycznym – miejsca poświęcone ofiarom hekatomby Polaków na kresach wschodnich i faszyzmu podczas II wojny światowej. Nie zabrakło także miejsc związanych bezpośrednio z samą szkołą – przyniesione znicze zostały złożone na grobach poprzedniego dyrektora ZSEM, śp. Władysława  Kulmatyckiego oraz wielkiego propagatora sportu, śp. Wiesława Wajcfelta. Duże wrażenie na uczestnikach wywarła refleksja przy grobie  tragicznie zmarłej uczennicy naszej szkoły, śp. Patrycji Świderskiej, która odeszła do wieczności w 2014 roku, tuż przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. W każdym z tych miejsc uczestnicy wzięli również udział w wypominkowej modlitwie.

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu „szkolnych zaduszek” na lubańskim cmentarzu. Zdjęcia zostały opublikowane zgodnie z normami Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13.03.2018 roku. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS, aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

 

      Listopadowy czas  rozpoczyna radosne świętowanie i dziękczynienie za dar tak wielu orędowników oraz wzorów do naśladowania w ludzkiej codzienności. Uroczystość Wszystkich Świętych – to okazja do uświadomienia sobie powszechnego wezwania do realizowania postawy świętości na każdej płaszczyźnie ludzkiego pielgrzymowania. O tym przypominały parafialne jej obchody.

   Ważnym elementem świętowania tego dnia miała dla społeczności Lubania procesja po lubańskiej nekropolii, rozpoczęta (zgodnie z tradycją) w kościele pw. Świętej Trójcy. Naszej modlitwie sprzyjała pogoda – typowo „złoto-jesienna”. Nic więc dziwnego, że w nabożeństwie wzięła udział duża grupa mieszkańców Lubania, których liczba powiększała się przy każdej kolejnej stacji. Do prowadzonej przez księży proboszczów parafii lubańskich modlitwy dołączały i towarzyszyły jej osoby i rodziny zgromadzone przy grobach swoich bliskich zmarłych.

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu „Refleksji”. Zdjęcia zostały opublikowane zgodnie z normami Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13.03.2018 roku – po wyrażeniu zgody na publikację zdjęć wizerunkowych przez Rodziców młodzieży. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS, aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

   Modlitwa ta nie zakończyła jednak obchodu dnia – jej kontynuacją, tym razem na płaszczyźnie wspólnotowej, stało się misterium poetycko-modlitewne „Refleksja Listopadowa”, które już od 12. lat zostało wpisane w cykl stałych wydarzeń parafialnych.  Przesłaniem misterium stały się słowa: „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”.

Już od samego początku, 12 lat temu, misterium to stało się okazją do wspólnotowej refleksji i modlitwy, a także do ponadpokoleniowej współpracy. Podobnie, jak w latach minionych, tegoroczną odsłonę misterium przeprowadziła bowiem grupa kandydatów do bierzmowania oraz członkinie chóru parafialnego Maksymilianki. Program został przeprowadzony z dużą kreatywnością i zaangażowaniem – odczuwanym także przez liczną grupę uczestników.

Szczególnie przejmującym doświadczeniem tej wieczornej modlitwy był „świetlny różaniec” – utworzony z zapalanych podczas jego rozważania świec. W modlitwie tej pamiętaliśmy o znanych nam i nieznanych zmarłych, którzy nadal potrzebują modlitewnego wsparcia. W ten sposób „Refleksja” zainicjowała tegoroczną parafialną modlitwę wypominkową.

Dodaj komentarz: