31. niedziela zwykła 03.11.2019 roku

*** Dzisiaj przypada 31. niedziela zwykła. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego’2020. Po sumie parafialnej kolejne spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.11) — św. Karola Boromeusza

— sobota (09.11) — rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek (1.XI) – po 2-letniej przerwie – odbyło się misterium „Refleksja Listopadowa”, przeprowadzone przez kandydatów do bierzmowania, młodzież oraz „Maksymilianki”. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim prowadzącym za poświęcony czas i wysiłek. Dziękuję także dużej grupie uczestników misterium za wspaniała atmosferę wspólnotowej modlitwy.

*** Do 8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** Od poniedziałku rozpoczniemy nabożeństwa z odczytaniem podanych przez Parafian zmarłych. Jutro – z racji 1 poniedziałku miesiąca i mszy św. trzeźwościowej o godz. 17:30, w pozostałe dni o godz. 16:30. W niedziele po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30 polecimy naszych zmarłych w modlitwie różańcowej.

*** Serdecznie zapraszam naszych Parafian na „Różaniec dla Ojczyzny”, który odbędzie się w poniedziałek (11.11). Jednocześnie zapraszam do zakrystii osoby, które chciałyby wesprzeć organizację modlitwy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Wiara i emocje”] przeczytamy m.in.: o 12. Krokach do wolności; o 5. Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji; o odpustach w Kościele; o słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim (rozmowa z ks. inf. dr. Janem Sikorskim); o świadku wiary – Jacku Krawczyku; o ankiecie dla czytelników „Niedzieli”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach wspomnienia św. Jadwigi w Legnickim Polu; o bierzmowaniu osób niepełnosprawnych w parafii Świętej Trójcy; o obchodach 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Parszowicach; o XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę; o instalacji relikwii św. Jana Pawła II w kościele parafialnym w Olszynie; o nabożeństwie przygotowującym do 42. Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Jeleniej Górze; o pożegnaniu śp. ks. Piotra Chorążyczewskiego . Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o świętych (nie tylko tych, którzy już są w niebie. Także o tym, jak zostać świętym już tu, na ziemi); o świętych z misją specjalną (czyli po co nam święci patronowie); o cmentarzach, które wzbudzają… zachwyt. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa”, w którym znajdą magnes na lodówkę oraz informacje o wybitnych Polakach, bez których świat nie byłby taki sam; niesamowite historie dzieci, których modlitwy zostały wysłuchane; o ministrantach w Londynie służących w polskich parafiach.

INTENCJE MSZALNE   03-10.11.2019 roku

31. niedziela zwykła    03.11.2019 roku      
8:30 W intencji zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach /1/
10:00 ++ Rodzice: Olga (20. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy
11:30 ++ Rodzice: Anna i Edward (35. rocznica śmierci) Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z Rodziny Pałka i Cerkanowicz; + Jan Pobojewski
 

Poniedziałek   04.11.2019 r.     św. Karola Boromeusza    wypominki /1/

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   05.11.2019 r.     wypominki /2/

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   06.11.2019 r.   wypominki /3/

17:00 ++ Rodzice: Józefa i Marian Dutkiewicz; ++ Teściowie: Seweryna i Ludwik Kułakowscy; + Mąż: Józef Kułakowski i ++ z rodzin obu stron
 

Czwartek   07.11.2019 r.   wypominki /4/

17:00 + Czesław Szelest  (30. dzień po pogrzebie)
 

Piątek   08.11.2019 r.   wypominki /5/

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   09.11.2019 r.   Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej     wypominki /6/

17:00 W intencji zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach /2/
 

32. niedziela zwykła    10.11.2019 roku      

8:30 + Stanisław Karwiński  (2. rocznica śmierci)
10:00 + Stanisław Szymko
11:30 + Lucyna Mazurek (od Żywego Różańca)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje całe stworzenie

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 11,22-12,2

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia.

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

DRUGIE CZYTANIE

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

2 Tes 1,11-2,2

Bracia:

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 19,1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: ”Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: