29. niedziela zwykła 20.10.2019 roku

*** Dzisiaj przypada 29. niedziela zwykła. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Po każdej mszy św. odbędzie się liczenie wiernych – Dominicantes.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (22.10) — św. Jana Pawła II, papieża

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych – od wtorku do soboty o godz. 16:30, po czym msza św.

*** Zapraszam także dzieci i młodzież do udziału w parafialnym konkursie na najoryginalniejszy różaniec. Konkurs kończymy w sobotę (26.10).

*** W czwartek (24.10) po mszy św. (ok. godz. 17:30) próba misterium „Refleksja Listopadowa”. Pełny jej program można pobrać ze strony parafialnej – zakładka AKTUALNOŚCI.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. W tym dniu przechodzimy na czas zimowy.

*** 17.10.2019 roku odszedł do wieczności Ks. Kanonik Piotr Chorążyczewski, pełniący posługę duszpasterską w parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie w latach 2010 -2019. Msza św. w Jego intencji zostanie odprawiona w Zarębie jutro o godz. 18.00  pod przewodnictwem ks. prałata dr. Józefa Lisowskiego – Kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej; w naszej parafii – w środę (23.10) o godz. 17:00.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin: śp. Waldemar Urbaniak.

*** W gablocie został umieszczony plakat ze szczegółami wypoczynku w Alpach organizowanego przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Za miedzą i na peryferiach”] przeczytamy m.in.: o tym, jak prymas Wyszyński papieża wybierał (w 41. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II); o lokalnym synodzie dla Amazonii; o mobilnym konfesjonale; o powyborczych konstatacjach; o przyznaniu literackiego Nobla Oldze Tokarczuk; o św. Józefie Bilczewskim; o odejściu prof. dr hab. Jana Szyszki. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce Żywego Różańca do Krzeszowa; o uroczystej inauguracji roku akademickiego w legnickim Seminarium Duchownym; o pielgrzymce krzeszowskiej wspólnoty na Kresy; o ceremonii pogrzebowej śp. ks. prał. Mariana Henryka Biskupa. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z płytą DVD z filmem „Bernadetta. Cud w Lourdes” – od bieżącego numeru cena wynosi 6 zł] m.in. o tym, jak ks. Jerzy Popiełuszko przeszkadzał złu za życia i jeszcze bardziej przeszkadza po śmierci; o świętych rodzicach św. papieża Jana Pawła II; jak chronić dzieci przed zgubnym wpływem pornografii.

INTENCJE MSZALNE  20-27.10.2019 roku

29. niedziela zwykła    20.10.2019 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Zygmunt (2. rocznica śmierci), Franciszka i Stanisław Przybyła
10:00 ++ Zofia (12. rocznica śmierci) i Jan Kordyka; ++ Krystyna i Karol Mucha
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek   15.10.2019 r.     św. Jana Pawła II

17:00 ++ z Rodziny Ripołowskich: Stanisław, Maria, Irena, Anna; + Zbigniew Markowski
 

Środa   23.10.2019 r.  

17:00 + Ks. Piotr Chorążyczewski
 

Czwartek   24.10.2019 r.  

17:00 + Ks. Marian Biskup
 

Piątek  25.10.2019 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  26.10.2019 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

30. niedziela zwykła    27.10.2019 roku      

8:30 +Henryk Matlach (12. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Teściowie
10:00 ++ Alina, Jan i Adam Brejwo; ++ Janina i Stanisław Bereziuk
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 17,8-13

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

2 Tm 3,14-4,2

Najdroższy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 4,12

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 18,1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”.

I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: