27. niedziela zwykła 06.10.2019 roku

*** Przeżywamy 27. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na organizację przyszłorocznego festynu parafialnego. Po sumie parafialnej zapraszam na kolejne spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (07.10) — NMP Różańcowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych – jutro o godz. 17:30, od wtorku do soboty o godz. 16:30, po czym msza św. Dziękuję także naszym dekoratorkom za przygotowanie okolicznościowej dekoracji prezbiterium.

*** Zapraszam także dzieci i młodzież do udziału w parafialnym konkursie na najoryginalniejszy różaniec, trwający do końca października.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Poprzedzi ją nabożeństwo różańcowe o godz. 17:30.

*** W czwartek (10.10) po mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania wszystkich trzech roczników. Proszę wszystkich o obecność.

*** Przypominam, że możliwość zapisu kandydatów do bierzmowania rocznika 1. trwa do 17.10.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin: śp. Czesław Szelest.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: W dniach 13-19.10.2019 r. odbędą się nauki przedmałżeńskie w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Plakat informacyjny został umieszczony przy wejściu głównym.

*** Przypominam, że harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Chwyć za różaniec”] przeczytamy m.in.: o zbliżającym się V Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji; o istocie przypadającego 15.10 Dniu Dziecka Utraconego; o słudze Bożym o.Wenantym Katarzyńcu. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy; o pielgrzymce parafii w Olszanicy i Zagrodno na pogranicze polsko-czeskie i polsko-niemieckie; o 5. Diecezjalnej Pielgrzymce Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szenszatu do sanktuarium w Winowie; o uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkole Katolickiej w Polkowicach; o festynie parafialnym w Zimnej Wodzie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o, jak Faustynę widział jej kierownik duchowy, ks. Michał Sopoćko; o niebiańskich pochodzeniu i ogromnej mocy Różańca; wspomnienie o śp. Janie Kobuszewskim, który żartami rozbrajał smutki świata.

INTENCJE MSZALNE  06-13.10.2019 roku

27. niedziela zwykła    06.10.2019 roku      
8:30 O błogosławieństwo Boże dla Lucyny Kosewicz  (70. rocznica urodzin)
10:00 Pro populo
11:30 + Teofil Elminowski (13. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Bracia
 

Poniedziałek   07.10.2019 r.     NMP Rózańcowej

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   08.10.2019 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   09.10.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   10.10.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  11.10.2019 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  12.10.2019 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

28. niedziela zwykła    13.10.2019 roku      

8:30 ++ Edward (2. rocznica śmierci), Marian i Wanda Czerwińscy
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….


PIERWSZE CZYTANIE

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

Ha 1,2-3;2,2-4

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: ”Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.

I odpowiedział Pan tymi słowami: ”Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego
”Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

2 Tm 1,6-8.13-14

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 P 1,25

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Służyć z pokorą

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 17,5-10

Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: ”Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:

»Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: