26. niedziela zwykła 29.09.2019 roku

*** Przeżywamy 26. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (30.09) — św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

— wtorek (01.10) — św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

— środa (02.10) — Świętych Aniołów Stróżów

— piątek (04.10) — św. Franciszka z Asyżu

— sobota (05.10) — św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa różańcowe: od wtorku do soboty o godz. 16:30, po czym msza św. Serdecznie zapraszam do licznego w nich udziału. Dziękuję także naszym dekoratorkom za przygotowanie okolicznościowej dekoracji prezbiterium.

*** Jednocześnie rozpoczynamy tradycyjny parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec, trwający do końca października.

*** W minioną środę odszedł do wieczności Andrzej Smołka ss.cc. Pogrzeb odbył się w dniu wczorajszym. Dzisiaj o godz. 8:30 będziemy o nim pamiętali podczas mszy św.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 (z racji nabożeństwa różańcowego proszę nie czekać na ostatnią chwilę) i podczas adoracji.

*** W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na organizację przyszłorocznego festynu parafialnego. Po sumie parafialnej zapraszam na kolejne spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Przypominam, że możliwość zapisu kandydatów do bierzmowania rocznika 1. trwa do 17.10.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: W dniach 13-19.10.2019 r. odbędą się nauki przedmałżeńskie w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Plakat informacyjny został umieszczony przy wejściu głównym.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Polityka dla ludzi”] przeczytamy m.in.: o Świętych Aniołach Stróżach; o świętych patronkach Europy: Brygidzie Szwedzkiej, Katarzynie ze Sieny i Teresie Benedykcie od Krzyża; o Janie Pawle I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni; o zapalnej sytuacji w Hongkongu i Arabii Saudyjskiej; o zagrożeniach uzależnień behawioralnych u dzieci. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o XVII Wrześniowych Kresowianach w Białej; o parafialnych obchodach akcji „Polska pod Krzyżem” w Gwizdanowie i Legnicy; o pracach konserwatorskich w Krzeszowie i zbliżającej się Pielgrzymce Dzieci i Żywego Różańca do Krzeszowa; o włączeniu 13 dorosłych parafian do zespołu służby liturgicznej (ich szczególnym zadaniem jest proklamacja słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym). Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. margaretka z modlitwą za kapłanów.

INTENCJE MSZALNE   29.09-06.10.2019 roku

26. niedziela zwykła    29.09.2019 roku      
8:30 + o. Andrzej Smołka ss.cc
10:00 PRO POPULO
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla pań: Alicji, Emilii i Anny; w intencji członków rady parafialnych obecnych na pierwszej powakacyjnej sesji oraz w intencji grupy inicjatywnej festynu parafialnego
 

Wtorek   01.10.2019 r.     św. Teresy od Dzieciątka Jezus

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   02.10.2019 r.   Świętych Aniołów Stróżów

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   03.10.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  04.10.2019 r.    św. Franciszka z Asyżu

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  05.10.2019 r.    św. Faustyny Kowalskiej

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

27. niedziela zwykła    06.10.2019 roku      

8:30 O błogosławieństwo Boże dla Lucyny Kosewicz  (70. rocznica urodzin)
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Teofil Elminowski (13. rocznica śmierci); ++ Rodzice i Bracia

PIERWSZE CZYTANIE

Lekkomyślność bogaczy

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Am 6,1a.4-7

To mówi Pan wszechmogący: ”Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

1 Tm 6,11-16

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8,9

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 16,19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: