25. niedziela zwykła 22.09.2019 roku

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

— piątek (27.09) — św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— sobota (28.09) — św. Wacława, męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zostały zamontowane 2 kolejne okna w zakrystii. Za zrozumienie i wykonane prace serdecznie dziękuję naszym Parafianom – panom: Andrzejowi Rybowicz, Zbigniewowi Rałowskiemu i Romanowi Pawlak. Msza św. w intencji Panów oraz Waszych Rodzin we wtorek o godz. 17:00.

*** W środę (25.09) przypada 31. rocznica poświęcenia naszego kościoła przez Ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego (25.09.1988 r.). Serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. w intencji wspólnoty parafialnej.

*** W piątek (27.09) po mszy św. (godz. 18:00) odbędzie się w świetlicy parafialnej pierwsza powakacyjna sesja rady parafialnej. Wszystkich radnych serdecznie zapraszam na poprzedzającą ją Eucharystię oraz samo spotkanie.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Przypominam, że możliwość zapisu kandydatów do bierzmowania rocznika 1. trwa do końca miesiąca września. Zakładka dla rocznika 1. kandydatów do bierzmowania została umieszczona W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Harmonogram czytań niedzielnych i świątecznych dla wyznaczonej grupy dziecięco-młodzieżowej znajduje się W TYM MIEJSCU. Można tu także znaleźć instruktaż, jak samodzielnie przygotować niedzielne czytanie lub psalm. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** 26.09.2019 r. rozpoczyna się kolejne przygotowanie dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania. Plakat informacyjny został umieszczony w gablocie. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie parafialnej w zakładce AKTUALNOŚCI.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: W dniach 13-19.10.2019 r. odbędą się nauki przedmałżeńskie w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Plakat informacyjny został umieszczony przy wejściu głównym.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Miłość ze znakiem jakości”] przeczytamy m.in.: o sekwencji wydarzeń związanych z procesem kard. George’a Pella w Australii; o 23. Pielgrzymce Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę; o pomocy polskich szkół szkołom w Aleppo; o aktualnych stanie katastrofy ekologicznej związanej z wypływem warszawskich ścieków do Wisły; o kwestii reparacji wojennych dla Polski; o kampanii propagandowej Związku Sowieckiego poprzedzającej wrześniowy najazd na Polskę; o potrzebie zatrzymania alkoholowego potopu; o pedofilskim skandalu związanym z Jeffrey’em Epstein’em; o półrocznej pielgrzymce dwóch Polaków wyznaczających na kontynencie amerykańskim znak krzyża; o 20. Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa; o dożynkach parafialnych w Małuszowie; o pielgrzymce parafii Męcinka na Górzec; o książce ks. Tomasza Metelicy, będącej formą pomocy dla chorego dziecka; o IV Sesji Liturgicznej w Bolesławcu; o pogrzebie śp. ks. prał. Mariana Sobczyka. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, jak Rosja rozmywa odpowiedzialność Związku Sowieckiego za agresję na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz za zbrodnię katyńską; rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą; ranking wartościowych animowanych bajek dla najmłodszych dzieci.

INTENCJE MSZALNE    22-29.09.2019 roku

25. niedziela zwykła    22.09.2019 roku      
8:30 + Stefan Skrzypiec  (30. dzień po pogrzebie)
10:00 PRO POPULO
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla świeżej emerytki, p. Teresy Bereziuk
 

Wtorek   24.09.2019 r.    

17:00 O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Rybowicz, Romana Pawlaka i Zbigniewa Rałowskiego oraz Rodzin
 

Środa   25.09.2019 r.   31. rocznica poświęcenia kościoła (25.09.1988 r.)

17:00 PRO POPULO – w intencji wspólnoty parafialnej i duszpasterzy pracujących w naszej parafii; ++ ks. prał. Jan Winiarski i ks. Wojciech Antosz [31. rocznica poświęcenia kościoła]
 

Czwartek   26.09.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  27.09.2019 r.    św. Wincentego a Paulo

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

26. niedziela zwykła    29.09.2019 roku      

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Am 8, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa.

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powięk­szać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy psze­nicy będziemy sprzedawać”.

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszys­tkich ich uczynków”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 113(112), 1-2. 4-6. 7-8

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

DRUGIE CZYTANIE

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

1 Tm 2, 1-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo­giem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem — mówię prawdę, nie kłamię — nauczycielem po­gan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8, 9

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Łk 16, 1-13

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».

Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wsty­dzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich do­mów, gdy będę usunięty z zarządu».

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien? » Ten odrzekł: «Sto korcy pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i na­pisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.

Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół nie­godziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powie­rzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jed­nego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: