Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dorosłych w Dekanacie Lubań 2019/2020

L.p. Data Temat
1. 26.09.2019 r. Wprowadzenie w przygotowanie. Dlaczego bierzmowanie?
2. 24.10.2019 r. Człowiek zdolny pojąć Boga: pragnienie Boga, drogi prowadzące do poznania Boga, poznanie Boga według nauczania Kościoła, jak mówić o Bogu?
3. 28.11.2019 r. Biblia – księga życia. Omówienie znaczenia Pisma Świętego. Praca z Biblią.
4. 19.12.2019 r. (wyjątkowo 3. czwartek) Proces wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament chrztu.
5. 23.01.2020 r. Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania.
6. 27.02.2020 r. Stanę się wonią Chrystusa. Skutki sakramentu bierzmowania. Dary Ducha Świętego.
7. 26.03.2020 r. Owoce Ducha Świętego. Owoc dobroci.
8. 23.04.2020 r. Sakrament pokuty i pojednania. Przygotowanie do spowiedzi świętej.
9. 21.05.2020 r. (wyjątkowo 3. czwartek) Liturgia sakramentu bierzmowania.

 

 

 

UWAGI:

  • Zajęcia odbywają się regularnie w 4. czwartek miesiąca w godzinach 19:30-20:30 (z wyjątkiem grudnia i maja);
  • Katechizowany musi mieć skierowanie od księdza proboszcza, które jest również potwierdzeniem, że osoba jest ochrzczona;
  • Pamiętajmy, że w przypadku osoby żyjącej w związku niesakramentalnym najpierw jest małżeństwo, później bierzmowanie;
  • Dopuszczamy opuszczenie dwóch katechez;
  • Zajęcia odbywają się w Olszynie w Domu Katechetycznym, ul. Legnicka 14, w sali na II piętrze;
  • Osoba przystępująca do katechezy otrzymuje kartę z tematami. Na zakończenie zajęć prowadzący podbija i podpisuje udział w katechezie;
  • Na zakończenie w maju uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia katechezy.

Dodaj komentarz: