23. niedziela zwykła 08.09.2019 roku

*** Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (13.09) — św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

— sobota (14.09) — Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zostały zakupione 2 tony węgla. Składam gorące „Bóg zapłać” paniom Małgorzacie i Alicji (koordynatorkom zakupu) oraz panu Tadeuszowi  (który węgiel zrzucił do kotłowni). Dziękuję również wszystkim ofiarodawcom. Zakupiony opał jest niezbędnym minimum – w sezonie grzewczym będziemy musieli dokonać zakupu uzupełniającego. Stąd akcja opałowa trwa nadal.

*** W piątek po mszy św. o godz. 17:00 kolejne nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.

*** W sobotę (14.09.2019 r.) o godz. 11:00 na lotnisku Kruszyn rozpocznie się wielka modlitwa „Polska pod krzyżem”. Mamy okazję uczestniczyć w jej lubańskiej odsłonie – rozpocznie ją przejście z kościoła pw. Świętej Trójcy do krzyża millenijnego, gdzie o godz. 15:00 rozpocznie się koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa różańcowa. Po ich zakończeniu organizatorzy zapraszają na uroczystą mszę św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej.

*** Próba scholi w sobotę o godz. 11:00. Zapraszam stałych uczestników oraz osoby zainteresowane.

*** 26.09.2019 r. rozpoczyna się kolejne przygotowanie dorosłych z Dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania. Plakat informacyjny został umieszczony w gablocie. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie parafialnej w zakładce AKTUALNOŚCI.

*** INFORMACJA DLA NARZECZONYCH: W dniach 13-19.10.2019 r. odbędą się nauki przedmałżeńskie w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Plakat informacyjny został umieszczony przy wejściu głównym.

*** Parafialna Poradnia Rodzinna w Olszynie zaprasza rodziców do udziału w warsztatach „Prezencik czy rózga” (20-21.09.2019 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie. Plakat z informacjami został umieszczony w gablocie.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. Po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Religia w szkole”] przeczytamy m.in.: o obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej; o przesłaniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego w nawiązaniu do modlitwy „Polska pod krzyżem”; o święcie Narodzenia NMP; o milczeniu o polskich ofiarach obozu w Auschwitz. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o finale 26. Spotkania Młodych Diecezji Legnickiej w Legnickim Polu; o objęciu opieką duszpasterską parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przez Ojców Franciszkanów OFM; o odkryciach w kościele parafialnym w Chełmsku. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy katolik może uczestniczyć w wojnie? Czy istnieje wojna sprawiedliwa i czy konflikt zbrojny może prowadzić do dobrego celu?; jaka jest prawda o płonących lasach Amazonii i dlaczego te pożary powinny nas obchodzić; jak uchronić dziecko przed zagrożeniami, które może spotkać w internecie.

INTENCJE MSZALNE  08-15.09.2019 roku

23. niedziela zwykła   08.09.2019 roku      
8:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i Bartłomieja Bieleckich (1. rocznica ślubu)
10:00 O szczęśliwy powrót do domu zaginionego syna Adriana
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Marii Kułakowskiej (imieniny i urodziny)
 

Wtorek   10.09.2019 r.    

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   11.09.2019 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty Kleszczyńskiej, Alicji Kwiecińskiej i Tadeusza Kasztelan oraz ofiarodawców akcji opałowej.
 

Czwartek   12.09.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  13.09.2019 r.   św. Jana Chryzostoma                Nabożeństwo fatimskie

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  14.09.2019 r.   Podwyższenie Krzyża Świętego

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

24. niedziela zwykła    15.09.2019 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ Janina i Kazimierz Kirkiewicz, ++ z rodziny Fiałkiewicz
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….


PIERWSZE CZYTANIE

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 9,13-18b

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: ”Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest
jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE

Wszyscy są braćmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona

Flm 9b-10.12-17

Najdroższy:

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119,135

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 14,25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: