22. niedziela zwykła 01.09.2019 roku

 *** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą – wracamy do stałego porządku liturgii niedzielnej: msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz zbiórka ofiar na wsparcie organizacji przyszłorocznego festynu parafialnego.

*** Obchodzimy dzisiaj 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwach o jej ofiarach. Prośmy także o pokój dla naszej Ojczyzny i na świecie – w tych intencjach zostanie odprawiona suma parafialna. Centralne obchody miejskie rozpoczną się o godz. 11:30 przy obelisku na pl. 3 Maja, po czym uroczysta msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy. Plakat z programem został umieszczony na zewnątrz kościoła.

*** Jutro rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Nauczycielom i wychowawcom oraz uczniom życzę obfitości łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz owocnej współpracy w tym czasie. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona dzisiaj o godz. 10:00 – w jej trakcie zostaną pobłogosławione przyniesione plecaki i przybory szkolne.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (03.09) — św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne w altanie.

*** Próba scholi w sobotę o godz. 11:00. Zapraszam stałych uczestników oraz osoby zainteresowane.

*** W minionym tygodniu zostało wstawione pierwsze okno w przedzakrystii. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” panom: Andrzejowi Rybowicz i Pawłowi Mieszczak. Zostały do montażu pozostałe dwa okna – ponawiam prośbę do panów o pomoc, abyśmy tę inwestycję zakończyli jak najszybciej.

*** Rozpoczynamy nowy rok współpracy. Zachęcam osoby zainteresowane do włączenia się w działalność grup formacyjnych (Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej) oraz wspólnot parafialnych (chór „Maksymilianki”, schola oraz Służba Liturgiczna).

*** W związku z pytaniami informuję, że uroczystość I Komunii św. odbędzie się 31.05.2020 r., Rocznicy – 07.06.2020 r.; spotkanie kandydatów do Bierzmowania roku 1. – 17.09.2019 r. (zapisy do końca września), roku 2. i 3. – 19.09.2019 r.; powakacyjna sesja rady parafialnej – 27.09.2019 r.; spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – 06.10.2019 r.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela”, poświęconego 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej [którego tematem jest „Opowiadamy Polskę”] przeczytamy m.in.: o znaczeniu daty 01.09.1939 r. dla naszej historii i czasu współczesnego; o różnych wymiarach tragedii wrześniowej i jej konsekwencjach; o tym, co a ten temat wiedzą współcześni Włoch, Francuz, Niemiec czy Amerykanin; o Marszu Życia Polaków i Polonii w Oświęcimiu; o oczekiwaniach wobec wizyty papieża Franciszka do Afryki. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach odpustu w legnickim sanktuarium św. Jacka; o śladach II wojny światowej na terenie diecezji; o uroczystościach odpustowych w parafii św. Maksymiliana w Osiecznicy i w naszej parafii; o pogrzebie o. Stanisława Paszewskiego OFM; o koncercie tenora Olivera Palmera w olszyńskim kościele parafialnym. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy jest wspólnota Straży Honorowej NSPJ; o tym, że szatan istnieje i o potrzebie poprzedzenia wizyty u egzorcysty rozmową z duszpasterzem i psychologiem; o przygotowaniach do strajku nauczycieli; o próbach zmuszenia do łamania tajemnicy spowiedzi przez duchownych; o Emmie Morosini (95-letniej pątniczce na Jasną Górę); o tragedii września 1939 roku.

INTENCJE MSZALNE  01-08.09.2019 roku

22. niedziela zwykła   01.09.2019 roku      
8:30 + Irena Witanowska  (10. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO – w intencji nauczycieli i uczniów o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym
11:30 W intencji Ojczyzny
 

Poniedziałek   02.09.2019 r.    

18:00 Msza św. trzeźwościowa – w intencji Sylwestra i Łukasza
 

Wtorek   03.09.2019 r.     św. Grzegorza Wielkiego

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   04.09.2019 r.   św. Augustyna

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Andrzeja Rybowicza i Pawła Mieszczak oraz ich Rodzin
 

Czwartek   05.09.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek  06.09.2019 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  07.09.2019 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

23. niedziela zwykła    08.09.2019 roku      

8:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i Bartłomieja Bieleckich (1. rocznica ślubu)
10:00 O szczęśliwy powrót do domu zaginionego syna Adriana
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Marii Kułakowskiej (imieniny i urodziny)

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje pokornych

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,17-18.20.28-29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 68,4-7.10-11

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Ojcem sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE

Stare i nowe przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 12,18-19.22-24a

Bracia:

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11,29ab

Alleluja, alleluja, alleluja

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 14,1.7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: