21. niedziela zwykła 25.08.2019 roku

*** Przeżywamy 21. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00 – po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku liturgii niedzielnej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (26.08) — NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— wtorek (27.08) — św. Moniki

— środa (28.08) — św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (29.08) — męczeństwo św. Jana Chrzciciela

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej.

*** Jutro, z racji uroczystości NMP Częstochowskiej, msza św. o godz. 17:00.

*** W sobotę (31.08) o godz.11:00 zapraszam na pierwsze spotkanie naszą scholę „Dzieciaki z Bożej Paki”.

*** Za tydzień zapraszam na mszę św. o godz. 10:00 nauczycieli, wychowawców oraz dzieci i młodzież. Podczas mszy św. zostaną pobłogosławione plecaki i przybory szkolne. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji przyszłorocznego festynu parafialnego.

*** Zapraszam całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, np. pralki, telewizory, komputery). Zbiórka będzie miała miejsce na parkingu (obok garaży zewnętrznych) od  soboty (31.08) do wtorku (03.09) do godz. 16:30 (wyznaczona godzina jest godziną zakończenia zbiórki i odbioru zebranego przez parafię sprzętu przez Green Office Ecologic). Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych Inkubatorów  do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce prowadzonego przez Siostry Orionistki oraz akcję   „Wyprawka dla dzieci” prowadzoną w Kamerunie przez Siostry Pallotynki.

*** Pomoc przy wstawieniu okien w zakrystii…

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące naboru do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej na rok szkolny 2019/2020 oraz 35. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę (21-22.09).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Szkoła czeka – obawy i nadzieje”] przeczytamy m.in.: o apelu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców w sprawie deprawacji w szkołach (z wzorem oświadczenia o braku zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w jakichkolwiek zajęciach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną); o jasnogórskich obchodach uroczystości Wniebowzięcia NMP; o rocznicy urodzin św. Matki Teresy; o św. Szymonie Słupniku; o dekrecie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznający heroiczność cnót ks. Władysława Korniłowicza; o udzielaniu PRZEZ Polskę azylu norweskim rodzinom, którym Barnevernet próbował odebrać dzieci; o Wielkim Marszu Życia Polaków i Polonii w Auschwitz; o odwadze świadectwa chrześcijańskiego wykazanej przez 15-letniego Jakuba podczas tzw. marszu równości w Płocku. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach odpustu w kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce i odpustu w Krzeszowie; o zakończeniu kolejnego etapu postępowania procesowego sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovicia; o pielgrzymce na Kalwarię w Męcince; o 17. Wrześniowych Kresowianach w Białej (15.09.2019 r.); o rozpoczęciu naboru studentów przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o naciskach prawodawców na sumienia kapłanów i uderzeniu w istotę sakramentu spowiedzi („Raczej pójdę do więzienia, niż złamię tajemnicę spowiedzi” – deklaruje jeden z australijskich arcybiskupów); o łaskach wymodlonych przed jasnogórską ikoną; o sanktuarium maryjnym w Kevelaer, gdzie modli się najwięcej Niemców.

INTENCJE MSZALNE  25.08-01.09.2019 roku

21. niedziela zwykła   25.08.2019 roku      
8:30 + Józef Frączek  (30. dzień po pogrzebie)
11:00 ++ Kazimierz i Zygmunt (rocznica śmierci)
 

Poniedziałek   26.08.2019 r.     NMP Częstochowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Wtorek   27.08.2019 r.     św. Moniki

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Roksany Siedleckiej (9. rocznica urodzin)
 

Środa   28.08.2019 r.   św. Augustyna

17:00 + Lucyna Mazurek – od siostry Stefy z rodziną
 

Czwartek   29.08.2019 r.   Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  31.08.2019 r.   Ogólnopolski Dzień Solidarności

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

22. niedziela zwykła    01.09.2019 roku      

8:30 + Irena Witanowska  (10. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO – w intencji nauczycieli i uczniów o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym
11:30 W intencji Ojczyzny


PIERWSZE CZYTANIE

Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 66,18–21

To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów.

Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów” – mówi Pan.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 117,1–2

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Tego Pan miłuje, kogo karze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 12,5–7.11–13

Bracia:

Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”.

Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 13,22–30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.

On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.

Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: