Odpust’2019 – liturgia słowa, program, funkcyjni

ORIENTACYJNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ 11.08.2019 roku

 • 13:00-14:30 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez ks. kanonika Bogusława Wolańskiego, proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca w Olszynie, dziekana dekanatu Lubań.
 • Po mszy – wspólna agapa. Podczas agapy 1. część występu zespołu „Bazalt”.
 • 14:30 [do 19:30] — otwarcie trampoliny (podczas mszy św. zablokować) – nieodpłatnie. Osoba odpowiedzialna: Dorota Grochol.
 • 15:30-16:00 — występ Zespołu „Złote Nutki”.
 • 16:10-16:25 — licytacja tortu i pary królików.
 • 16:35-17:05 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]
 • 17:10-17:35 — występ scholi „Cytra”
 • 17:40-18:05 — występ Grupy „Maksymilianki”
 • 18:15 — 2. część występu zespołu „Bazalt”. (z przerwą na losowanie nagród – 18:40)
 • 20:00 — planowane zakończenie festynu.

 

LITURGIA:

Msza św. godz. 8:30:

 • Asysta: ……………………………………………………….……………
 • Czytanie 1: Irena Skowron
 • Psalm: … …………………………………………………….…………….
 • Czytanie 2: …………………………………………………………………
 • Modlitwa wiernych: …………………………………………………………

 

Suma odpustowa – godz. 13:00

 • Kościelny — Jan Piskozub – Alicja Kwiecińska
 • Obsługa rzutnika: Ryszard Skowron – Dominika Szydło
 • Ministranci ołtarza — Dawid Binkowski, Kamil Glazer
 • Czytanie 1 [Mdr 3,1-9 [nr 67, s.81*] — Ryszard Piekarski
 • Psalm responsoryjny — Nadia Szydło
 • Czytanie 2 [1 J 3,13-16] — Alicja Kwiecińska
 • Alleluja — Martyna Kleszczyńska
 • Animacja śpiewu: Maria Janda & Maksymilianki.
 • Modlitwa wiernych [ustawiamy się podczas wyznania wiary przy stopniu – wspólny skłon i odejście pod chrzcielnicę. Po odczytaniu wezwań osoba czytająca je schodzi i zajmuje miejsce na końcu grupy – w tym czasie podchodzi kolejna osoba]:

1-2. Martyna Kleszczyńska

3-4. Halina Rybowicz

5-6. Emilia Glazer

7-8. Dawid Binkowski

 • Procesja z darami [po przyniesieniu darów osoba odchodzi do stopnia od strony zakrystii – po zakończeniu procesji wspólny skłon obu grup i rozejście się]:

świeca [1] — Ryszard Piekarski;  

chleb [2] — Aneta Piekarska;

owoce [3] — Franciszek Kleszczyński;

ampułki [4] — Anna Słabicka;  

puszka [5] — Teresa Bereziuk;  

patena z hostią [6] — Nadia Szydło.

 • Zebranie kolekty: Jan Piskozub — Alicja Kwiecińska
 • Asysta celebransa podczas procesji: …………………………………………………..
 • Procesja – krzyż: Dawid Binkowski
 • Procesja – ceroferariusze: ……………………………………………………………….
 • Klęcznik [podstawić podczas procesji]: Jan Piskozub
 • Obsługa FOTO: Dominika Szydło

 

Czytania mszalne – uroczystość odpustowa

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości      Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.


DRUGIE  CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła      1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana      J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

 

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

 

Celebrans: Przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana, który miał odwagę miłować i nie cofnął się przed ofiarą z życia, prośmy Pana   o potrzebne łaski:

 1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za papieża Franciszka; Biskupa Legnickiego Zbigniewa, Biskupa Pomocniczego Marka oraz za Biskupa Seniora Stefana – aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości. Ciebie prosimy…
 3. W miesiącu modlitwy o trzeźwość naszego narodu módlmy się szczególnie za wszystkie rodziny, a zwłaszcza za ojców, mężów i braci, aby swoim świadectwem wiary i trzeźwości pomagali najbliższym trwać przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Darczyńców, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty. Ciebie prosimy…
 5. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości. Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za zmarłych kapłanów pracujących ongiś w naszej wspólnocie – za ks. prałata Jana Winiarskiego i ks. Wojciecha Antosza –  aby Pan hojnie obdarzył ich swoim miłosierdziem. Ciebie prosimy…
 7. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych; za tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku, a także za wszystkich, którzy złożyli najwyższą ofiarę – ofiarę życia – walcząc o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny – aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz. Ciebie prosimy…
 8. Módlmy się za nas samych, abyśmy, współpracując na co dzień z łaską Bożą, skutecznie zwyciężali zło dobrem, nienawiść miłością i aktywnie włączali się w dzieło szerzenia Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy…

Celebrans: Dobry Jezu, Ty przypominasz, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Daj nam ufność w moc Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

ANIMACJA MUZYCZNA PODCZAS SUMY ODPUSTOWEJ:

 • Litania do św. Maksymiliana (12:40) [„Maksymilianki”]
 • Ogłoszenia parafialne przed mszą św.
 • Wejście: „Czerwony serca kwiat” [„Maksymilianki”]
 • Akt pokuty: Maria Janda
 • Procesja z darami – „…………………………………………………..” [„Maksymilianki”]
 • „Sanctus”: Maria Janda
 • „Baranku Boży”: Maria Janda
 • „Ojcze nasz”: „Maksymilianki”
 • Komunia 1: „Czekam na Ciebie, dobry Boże” (2 zwr.) [„Maksymilianki”]
 • Komunia 2: „Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić” [Maria Janda]
 • Komunia 3: „…………………………………………………………..” [„Maksymilianki”]
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu [„Maksymilianki”]
 • Procesja: „Bądźże pozdrowiona” i prowadzenie śpiewu podczas procesji – p. Maria Janda
 • Po wejściu do kościoła – „Te Deum” [„Maksymilianki”]
 • Zakończenie: „Boże coś Polskę” (2 zwr.) [Maria Janda]

 

FESTYN – FUNKCYJNI:

 • OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOKSZTAŁT: Małgorzata Kleszczyńska (obsługa gości), Kamil Glazer (zespoły)
 • GRILL: KIEŁBASA + KASZANKA: Jolanta Stanasiuk — Marek Boczej
 • CIASTO: Grażyna Skotnicka — Łucja Rutka — Teresa Bereziuk
 • KAWA/HERBATA/NAPOJE: Aleksandra Sabada — …………………………….
 • BIGOS: Halina i Andrzej Rybowicz
 • FRYTKI/KUKURYDZA: : Teresa i Roman Pawlak
 • ŻUREK (dla Gości): : Państwo Misiurka; obsługa: Kazimiera Hałajko
 • OBIAD W PLENERZE: Złote Nutki , Polne Kwiaty , „Cytra”, „Bazalt”  [odpowiedzialna: Kazimiera Hałajko, Kamil Glazer]
 • ROZŁOŻENIE PAWILONU W „ALEI POD LIPAMI” (piątek): Ryszard Piekarski + 5 mężczyzn
 • SCENA, ŁAWKI, STOŁY (piątek – sobota): Ryszard Piekarski + 5 mężczyzn
 • CEGIEŁKI: Emilia Glazer — Alicja Kwiecińska
 • FANTY: Martyna Kleszczyńska — Dawid Binkowski
 • PUNKT POMIARU CIŚNIENIA: Anna Słabicka — Wioletta Woźniak

Dodaj komentarz: