18. niedziela zwykła 04.08.2019 roku

*** Przeżywamy 18. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.  Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj zostanie także przeprowadzona ostatnia zbiórka ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

— czwartek (08.08) — św. Dominika, prezbitera

— piątek (09.08) — św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy (święto)

— sobota (10.08) — św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Przeżywamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcam do podejmowania postanowień abstynenckich – księga abstynencji, do której można się wpisywać została wyłożona w przedzakrystii.

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do uroczystości odpustowej. W środę (07.08), od godz. 10:00 rozpoczynamy przygotowanie posesji parafialnej do wspomnianej uroczystości. W czwartek (08.08) zapraszam do przygotowania kościoła – po mszy św. (ok. godz. 17:30). O godz. 15:30 zapraszam asystę sumy odpustowej na spotkanie organizacyjne.

*** W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali naszą uroczystość odpustową. Msze św. o godz. 8:30 i 13:00. Po sumie odpustowej, której będzie przewodniczył ks. Kanonik Bogusław Wolański, Dziekan Dekanatu Lubań, zapraszam (w imieniu Organizatorów) do wzięcia udziału w Festynie, będącym drugą odsłoną Święta Parafii. Jego gościem honorowym będzie zespół „Bazalt” i schola parafialna „Cytra”. Szczegóły Festynu można znaleźć na plakacie umieszczonym w kilku miejscach placu kościelnego.

*** Podczas Festynu będzie można nabyć pamiątkowe cegiełki, które wezmą udział w losowaniu nagród głównych. Dochód z nich będzie wsparciem inwestycji dalszego ciągu modernizacji placu kościelnego.

*** Zwracam się z gorącą prośbą do naszych Pań o wpisanie się na listę ofiarodawczyń ciast (w zakrystii). Wspaniałe wypieki będą przyjmowane w sobotę (od godz. 17:00 do 20:00) i w niedzielę (po mszy św. o godz. 8:30).

*** W gablocie (oraz na stronie parafialnej) zostało umieszczone zestawienie osób funkcyjnych. Jeśli ktoś z Państwa może wesprzeć funkcje bez obsady, proszę o kontakt ze mną. W zakrystii natomiast można odebrać teksty liturgii słowa i modlitwy wiernych, przygotowane na sumę odpustową. Są one także umieszczone na stronie parafialnej w zakładce AKTUALNOŚCI.

*** Trwa tegoroczna akcja opałowa – w ostatnich ławkach zostały wystawione przygotowane koperty.

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący letnich koncertów organowych w Krzeszowie oraz zaproszenie na XV Diecezjalną Pielgrzymkę Pieszą na Wielki Odpust Krzeszowski (13-14.08.2019 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Dlaczego nas nienawidzą”] przeczytamy m.in.: o Edycie Stein w rocznicę jej śmierci; o Barbarze Matys-Wysiadeckiej, 96-letniej uczestniczce Powstania Warszawskiego; o tegorocznej suszy w Polsce; o potrzebie zmian w Unii Europejskiej; o machinerii tęczowej prowokacji; o objazdowej prowokacji – 1. Marszu Równości w Białymstoku; o regularnych demonstracjach w Rosji; o problemie choroby alkoholizmu i potrzebie walki z nią. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o rozpoczęciu 27. diecezjalnej pieszej pielgrzymki z Legnicy na Jasną Górę oraz prezentacja poszczególnych grup; o akcie wandalizmu w Krzeszowie; o wyjeździe 15-osobowej grupy stypendystów Fundacji DNT na obóz wakacyjny w Toruniu; o pożegnaniu Piotra Napierały, prezesa firmy konserwatorskiej „Castellum”; o dyrektorium sióstr Pallotynek w Krzeszowie. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o „ekonimii nieba” czyli o tym, że unikanie chciwości to nie postulat rezygnacji z dóbr, lecz wskazanie wyboru dóbr prawdziwych; o ekumenicznej wspólnocie z Taize, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród młodych wiernych róznych wyznań; o tym, dlaczego współczesna młodzież tak dobrze rozumie ideały powstańców.

INTENCJE MSZALNE  04-11.08.2019 roku

18. niedziela zwykła   04.08.2019 r. 
8:30 + Elżbieta Ozga  (1. rocznica śmierci)
11:00 PRO POPULO
 

Poniedziałek   05.08.2019 r.

16:00 Msza św. ślubna
18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   06.08.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   07.08.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   08.08.2019 r.   św. Dominika

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   09.08.2019 r.    św. Teresy Benedykty od Krzyża

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota   10.08.2019 r.    św. Wawrzyńca

17:00 O Boże błogosławieństwo i szczęśliwy przebieg operacji dla Pawła
 

19. niedziela zwykła   11.08.2019 r.   ODPUST PARAFIALNY

8:30 …………………………………………………………………………………………..
13:00 PRO POPULO

PIERWSZE CZYTANIE

Marność doczesnych osiągnięć

Czytanie z Księgi Koheleta

Koh 1,2;2,21-23

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
”Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,1-5.9-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,3

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Marność dóbr doczesnych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.

Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”.

Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

I powiedział im przypowieść:

”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj«”.

Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: